Đang thực hiện
  • Hotline
  • Doanh nghiêp & Đầu tư
  • Giấy phép và SHTT
  • Sổ đỏ & Hôn nhân
Văn phòng
(0243) 795 7776
0962 547 449 - 0904 445 449
Văn phòng
(0243) 795 7779
0962 547 449 - 0904 445 449

Mẫu đơn chia tài sản sau ly hôn mới nhất - Oceanlaw

Thời gian đăng: 21/07/2015 09:51
Ly hôn là điều rất khó khăn cho cả hai bên và gặp khá nhiều rắc rối đặc biệt là chia tải sản, mẫu đơn chia tài sản sau ly hôn là điều mà không ai muốn điền nhưng đây là điều mà không thể thiếu khi 2 vợ chông đã không còn điểm chung và không thể tiếp tục mối quan hệ vợ chồng. Khi đã thỏa thuận được việc phân chia tài sản thì 2 vợ chồng cần điền vào mẫu đơn chia tài sản sau ly hôn để có những bằng chứng giúp việc chia tài sản dễ dàng hơn.

Tải mẫu đơn chia tài sản sau ly hôn Tại đây CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN THOẢ THUẬN PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG

CỦA VỢ, CHỒNG

- Căn cứ Luật Hôn Nhân Gia Đình năm 2000 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Căn cứ Nghị Định số 70/2001/NĐ-CP ngày 03/10/2001 quy định chi tiết Luật Hôn Nhân Gia đình

- Căn cứ vào các quy định Pháp luật liên quan

Hôm nay, ngày........ tháng ....... năm ....., tại trụ sở Văn phòng Công chứng …....

Chúng tôi gồm có:

Ông ................................., sinh năm: .................., CMND số: ....................do Công an ................. cấp ngày .................... và vợ là bà ......................................., sinh năm: ............., CMND số: ...................................... do Công an ................ cấp ngày ..................., cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại: ......................................

(Ông .............. và bà ................ đăng ký kết hôn ngày ........... tại UBND ................. số ........, quyển số: ...............).

Chúng tôi tự nguyện lập Văn bản này để phân chia tài sản chung của vợ, chồng với nội dung sau đây.

1. LÝ DO LÀM VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG:

Hai vợ chồng chúng tôi tự nguyện thực hiện thoả thuận này nhằm thực hiện mục đích kinh doanh riêng và tự chịu trách nhiệm riêng rẽ với các nghĩa vụ dân sự và vật chất khác mà mỗi bên sẽ có trong quá trình kinh doanh riêng sau này. Trên cơ sở phân chia tài sản chung này, chúng tôi sẽ cam kết tự chịu trách nhiệm dân sự, vật chất bằng chính tài sản riêng sau khi phân chia tại văn bản này.

2. TÀI SẢN PHÂN CHIA:

Hiện Hai vợ chồng chúng tôi đang sở hữu nhà và quyền sử dụng đất (Sau đây gọi tắt là Bất động sản) tại: Số ........................., thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận …..…………số ............, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/Hồ sơ gốc số: ..........., do UBND ………..……., thành phố Hà Nội cấp ngày ................... Thông số cụ thể như sau:

a/ Nhà ở:

- Địa chỉ: .............................................................., thành phố Hà Nội

- Tổng diện tích sử dụng: .....................m2 (................................... mét vuông)

- Diện tích xây dựng: .......................... m2 (..................................... mét vuông)

- Kết cấu nhà: ....................................

- Số tầng: .........................

b/ Đất ở:

- Thửa đất số: .............................

- Tờ bản đồ số: ..........................

- Diện tích: ................................. m2 (.................................... mét vuông)

- Hình thức sử dụng:

          + Riêng: ................................ m2 (............................................... mét vuông)

          + Chung: ....................... m2 (............................ mét vuông)

Chúng tôi thống nhất mang phân chia bất động sản này theo các chi tiết tại các phần dưới đây. Những tài sản chung khác của vợ, chồng chúng tôi sẽ được phân chia bằng văn bản khác.

3. PHÂN CHIA:

- Bằng văn bản này, chúng tôi - ………...…………. và ………...…………. cùng xác nhận và thoả thuận như sau:            
- Kể từ thời điểm ký biên bản thỏa thuận này, chúng tôi công nhận và thống nhất Bất động sản tại phần 2 của biên bản thoả thuận này đã được chia và trở thành tài sản riêng của bà/ông …...…………….. một mình bà/ông ............... được toàn quyền đăng ký sang tên sở hữu và sử dụng toàn bộ Bất động sản nói trên, đồng thời thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người chủ sở hữu và chủ sử dụng Bất động sản trên theo đúng quy định của pháp luật.

4. THỜI ĐIỂM CÓ HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN PHÂN CHIA:

Văn bản phân chia này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được công chứng.

5. CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN:

Ông ………………..…….. và bà …………..…… cam đoan:

- Những thông tin về nhân thân và về tài sản nói trên là đúng sự thật;

- Nhà đất nêu trên hiện tại không bị tranh chấp về quyền thừa kế, quyền sở hữu; không bị kê biên để đảm bảo thi hành án, không bị ràng buộc dưới bất cứ hình thức nào bởi các việc: Thế chấp, mua bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn hay kê khai làm vốn doanh nghiệp; không chứa đựng một yếu tố nào dẫn đến việc các cơ quan pháp luật phải xem xét và giải quyết.

- Chưa đưa bất động sản nói trên tham gia bất cứ giao dịch nào có thể ảnh hưởng tới hiệu lực của việc chuyển dịch bất động sản nói trên.

- Việc phân chia này không nhằm mục đích trốn tránh hay để thoát khỏi bất cứ nghĩa vụ dân sự hoặc khoản nợ vật chất nào của vợ / chồng. Nếu sai, chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Việc giao kết biên bản này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc.

- Không khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường gì đối với Công chứng viên ký văn bản này.

Chúng tôi đã cùng đọc lại nguyên văn biên bản này, hiểu rõ nội dung và cùng ký tên và điểm chỉ dưới đây để làm bằng chứng.

                                                      NGƯỜI CHỒNG                                                             NGƯỜI VỢ


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày ......... tháng ........ năm .......... (Ngày ..............., tháng........................, năm ................), tại trụ sở Văn phòng Công chứng

ký tên dưới đây:


CÔNG CHỨNG:

VĂN BẢN THOẢ THUẬN PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ, CHỒNG này được lập bởi: Ông ............................. và vợ là bà .............................. có số Chứng minh thư và địa chỉ như trên.

- Ông ................................. và vợ là bà ............................... đã tự nguyện thoả thuận giao kết biên bản và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung văn bản.

- Tại thời điểm công chứng, các bên giao kết văn bản có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật.

- Mục đích, nội dung thoả thuận của Ông .............................. và vợ là bà ............................. trong văn bản không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội, đối tượng của văn bản là có thật,

- Chữ ký, dấu vân tay trong Văn bản này đúng là chữ ký, dấu vân tay của những người tham gia giao dịch. Ông .............................. và vợ là bà ............................. đã đọc lại văn bản này đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản, đã ký tên và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi.

"Văn bản thoả thuận phân chia tài sản chung của vợ, chồng" này có 05 tờ, 05 trang (trong đó có 01 trang bìa và 01 trang lời chứng), được lập thành 05 bản chính. Lưu tại Văn phòng Công chứng ……... 01 bản.

SỐ CÔNG CHỨNG: …..………     QUYỂN SỐ: 03 TP/CC-SCC/HĐGD.
                                                                    CÔNG CHỨNG VIÊN


Nếu có khó khăn hay bất kỳ thắc mắ gì trong quá trình điền mẫu đơn chia tài sảnsau ly hôn chúng tôi sẵn sàng giúp bạn hoàn chỉnh hồ sơ và hỗ trợ bạn một cách tốt nhất.
Tên của bạn (*)
Email (*)
Nội dung thông điệp (*)
Vui lòng nhập vào nội dung !
Mã ngẫu nhiên (*) captcha Vui lòng nhập vào mã ngẫu nhiên