Đang thực hiện
  • Hotline
  • Doanh nghiêp & Đầu tư
  • Giấy phép và SHTT
  • Sổ đỏ & Hôn nhân
Văn phòng
(0243) 795 7776
0962 547 449 - 0904 445 449
Văn phòng
(0243) 795 7779
0962 547 449 - 0904 445 449

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Thời gian đăng: 13/11/2014 11:49
Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư uy tín tại Oceanlaw. Căn cứ vào nội dung Điều chỉnh của Giấy chứng nhận đầu tư thì sẽ chia làm 2 loại: Dự án phải thẩm tra và dự án không phải thẩm tra. Quý khách hãy liên hệ Oceanlaw để được tư vấn, hỗ trợ

Xem thêm : Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện điều chỉnh Giấy CNĐT đối với dự án sau khi điều chỉnh về, mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp sau: dự án sau khi điều chỉnh có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 Luật Đầu tư và Phụ lục III Nghị định 108/2006/NĐ-CP, và dự án không sử dụng đất.
- Dự án thuộc diện thẩm tra:
  • Dự án có quy mô vốn từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;
  •  Dự án có quy mô vốn dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại điều 29, Luật Đầu tư và Phụ lục III, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP;
  • Dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại điều 29, Luật Đầu tư và Phụ lục III, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP.
- Dự án đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ mà Việt Nam chưa cam kết trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
- Dự án sản xuất, dự án có sử dụng đất.
- Dự án trong các lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định của phápluật chuyên ngành.

2. Trình tự thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:
- Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.
- Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.
Bước 2: Giải quyết hồ sơ:
- Thụ lý hồ sơ.
- Gửi hồ sơ xin ý kiến thẩm tra, góp ý của các cơ quan liên quan (nếu cần).
- Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ (thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, TB tình trạng đang xử lý của h/sơ hoặc phê duyệt / trình UBND Thành phố phê duyệt).
Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:
- Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phân “một cửa”.

3. Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

a) Thành phần hồ sơ:
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu BM-HAPI-11-06;
Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;
Bản sửa đổi, bổ sung của Điều lệ doanh nghiệp;
Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có).
Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp và dự án đến thời điểm đăng ký điều chỉnh kèm theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất.
Hồ sơ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (theo quy định tại HD-HAPI-11-10 - Đăng ký điều chỉnh nội dung ĐKKD trong Giấy CNĐT).
Căn cứ vào nội dung điều chỉnh Giấy CNĐT, hồ sơ còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật qui định tương ứng với nội dung điều chỉnh.
Trường hợp thay đổi có liên quan đến địa điểm thực hiện dự án:
- Giấy tờ về địa điểm thực hiện dự án: Thoả thuận nguyên tắc hoặc hợp đồng thuê địa điểm và các giấy tờ pháp lý liên quan chứng minh quyền sở hữu/quyền sửdụng hợp pháp địa điểm và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.
b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ gốc.

4. Thời gian làm việc 15 ngày làm việc

5. Yêu cầu khác

Khi nộp hồ sơ và nhận kết quả, người làm thủ tục phải mang các giấy tờ sau:
- Giấy CMND hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. Trường hợp nhà đầu tư, doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ và nhận kết quả, thì người làm thủ tục phải xuất trình Giấy CMND hoặc hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và một trong các giấy tờ sau: (i) Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; (ii) Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.
- Phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.
- Bản gốc giấy chứng nhận đầu tư cũ.
Tên của bạn (*)
Email (*)
Nội dung thông điệp (*)
Vui lòng nhập vào nội dung !
Mã ngẫu nhiên (*) captcha Vui lòng nhập vào mã ngẫu nhiên