Đang thực hiện
  • Hotline
  • Doanh nghiêp & Đầu tư
  • Giấy phép và SHTT
  • Sổ đỏ & Hôn nhân
Văn phòng
(0243) 795 7776
0962 547 449 - 0904 445 449
Văn phòng
(0243) 795 7779
0962 547 449 - 0904 445 449

Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

Thời gian đăng: 11/06/2015 16:04
     Trong quá trình thực hiện dự án, Nhà đầu tư có nhu cầu thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn cũng như thời hạn thực hiện dự án đầu tư và việc điều chỉnh những yếu tố liên quan liên quan đến dự án đầu tư này dẫn đến việc Nhà đầu tư phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư – đây được xem như thủ tục bắt buộc và được quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP. Điều chỉnh dự án đầu tư được chia thành hai thủ tục chính là đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư và thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư. Bài viết này sẽ đưa ra cái nhìn khái quát về thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư nhằm giúp các Nhà đầu tư có những hiểu biết cần thiết khi tiến hành điều chỉnh dự án đầu tư. Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư là một trong những quy trình mà nhà đầu tư cần thực hiện nhằm mục đích điều chỉnh các dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra theo quy định của pháp luật đầu tư hiện hành. Vậy dự án đầu tư nào thuộc diện đăng ký theo quy định của pháp luật hiện hành?      Căn cứ theo luật hiện hành, dự án đầu tư thuộc diện đăng ký điều chỉnh gồm các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp sau:
+ Dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;
+ Dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án đó không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trừ các trường hợp dự án đầu tư không phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh quy định tại khoản 3 Điều 51 Nghị định 108/2006/NĐ-CP.

- Hồ sơ thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư bao gồm những tài liệu cơ bản sau:

1. Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
2. Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn.
     * Lưu ý: Quyết định phải ghi rõ nội dung được điều chỉnh trong Điều lệ Công ty.
3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư.
4. Bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ doanh nghiệp hoặc Bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng liên doanh.
5. Hồ sơ pháp lý liên quan đến địa chỉ trụ sở chính đồng thời là địa điểm thực hiện dự án (Hồ sơ bao gồm: Bản sao hợp lệ Hợp đồng thuê địa điểm có công chứng hoặc các giấy tờ chứng minh nhà đầu tư được quyền sử dụng hợp pháp địa điểm đã đăng ký) – Đối với trường hợp thay đổi địa điểm thực hiện dự án.
Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ (trong đó 01 bộ gốc).

- Cơ quan giải quyết:

          + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp Tỉnh/ Sở Kế hoạch và Đầu tư/Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế
          + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư/ Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế
          + Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan (các Bộ, các Sở, Ngành, UBND quận, huyện thuộc Thành phố Hà Nội …).

- Thời hạn giải quyết:

     Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận đầu tư
 
Tên của bạn (*)
Email (*)
Nội dung thông điệp (*)
Vui lòng nhập vào nội dung !
Mã ngẫu nhiên (*) captcha Vui lòng nhập vào mã ngẫu nhiên