Đang thực hiện
  • Hotline
  • Doanh nghiêp & Đầu tư
  • Giấy phép và SHTT
  • Sổ đỏ & Hôn nhân
Văn phòng
(0243) 795 7776
0962 547 449 - 0904 445 449
Văn phòng
(0243) 795 7779
0962 547 449 - 0904 445 449

Thay đổi tên doanh nghiệp/tên dự án đầu tư công ty cổ phần

Thời gian đăng: 09/02/2015 10:15

Quý khách điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cụ thể là thay đổi tên doanh nghiệp hoặc tên dự án đầu tư của công ty cổ phần hãy liên hệ với Oceanlaw để được Luật sư tư vấn và cung cấp dịch vụ uy tín nhất. Liên hệ 0904 445 449 - 0243 795 7776

1.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư năm 2005;
+ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Chính phủ về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam;
+ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
+ Các văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hướng dẫn và văn bản chỉ đạo điều hành chuyên ngành.

Thay đổi tên doanh nghiệp công ty cổ phần fdi

2.Trình tự thực hiện

* Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định.
* Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, số 32 Lê Thánh Tôn, quận 1:

Thời gian làm việc:

• Các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Sáng từ 7:30 đến 11:30; Chiều từ 13:00 đến 17:00.
• Thứ 7: Sáng từ 7:30 đến 11:30
* Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký đầu tư để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

3. Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Đăng ký đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh thành/thành phố

4. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố.
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện : không có.
* Cơ quan trực tiếp thực hiện : Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố
* Cơ quan phối hợp (nếu có) : các bộ ngành, cơ quan có liên quan.

Thay đổi tên dự án đầu tư công ty cổ phần fdi

5. Hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp/dự án đầu tư của công ty cổ phần.

a) Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
b) Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc đổi tên doanh nghiệp/tên dự án.
* Lưu ý: Biên bản họp và Quyết định phải ghi rõ nội dung được điều chỉnh trong Điều lệ Công ty.
c) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư.

LƯU Ý:

6. Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ (trong đó 01 bộ gốc).
7.Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
8. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Cá nhân, tổ chức

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC : Giấy chứng nhận đầu tư đã được điều chỉnh
Tên của bạn (*)
Email (*)
Nội dung thông điệp (*)
Vui lòng nhập vào nội dung !
Mã ngẫu nhiên (*) captcha Vui lòng nhập vào mã ngẫu nhiên