Đang thực hiện
 • Hotline
 • Doanh nghiêp & Đầu tư
 • Giấy phép và SHTT
 • Sổ đỏ & Hôn nhân
Văn phòng
(0243) 795 7776
0962 547 449 - 0904 445 449
Văn phòng
(0243) 795 7779
0962 547 449 - 0904 445 449

Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư

Thời gian đăng: 10/06/2015 16:36
Trong quá trình hoạt động, Nhà đầu tư có nhu cầu điều chỉnh mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn cũng như thời hạn thực hiện dự án đầu tư và việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là thủ tục bắt buộc theo quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư được chia thành hai dạng chính là đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư và thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư.

Bài viết này sẽ đưa ra cái nhìn tổng quan về thủ tục thẩm tra điều chỉnh dự án nhằm giúp các Nhà đầu tư có những hiểu biết cần thiết khi tiến hành điều chỉnh dự án đầu tư. Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư là một trong những quy trình mà nhà đầu tư cần thực hiện nhằm mục đích điều chỉnh các dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra theo quy định của pháp luật đầu tư hiện hành. Vậy dự án đầu tư nào thuộc diện thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành?

Căn cứ theo luật hiện hành, dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra điều chỉnh gồm các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp sau:
 • Dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
 • Dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
 • Dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
 • Dự án có vốn đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ
 • Dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án đó thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 52 và Khoản 3 Điều 51 Nghị định 108/2006/NĐ-CP;
thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư bao gồm những tài liệu cơ bản sau:

 1. Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
 2.  Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn.
  • * Lưu ý: Quyết định phải ghi rõ nội dung được điều chỉnh trong Điều lệ Công ty.
 3. Bản giải trình lý do điều chỉnh; những thay đổi so với dự án đang triển khai (đối với dự án thuộc diện thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư – Điều 52 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006)
 4. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư.
 5. Bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ doanh nghiệp hoặc Bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng liên doanh.
 6. Hồ sơ pháp lý liên quan đến địa chỉ trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án (Hồ sơ bao gồm: Bản sao hợp lệ Hợp đồng thuê địa điểm có công chứng hoặc các giấy tờ chứng minh nhà đầu tư được quyền sử dụng hợp pháp địa điểm đã đăng ký).
 7. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án (theo mẫu Phiếu thông tin tình hình thực hiện dự án). bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài).
Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ (trong đó 01 bộ gốc).

Cơ quan giải quyết:

 •  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp Tỉnh/ Sở Kế hoạch và Đầu tư/Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư/ Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế
 • Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan (các Bộ, các Sở, Ngành, UBND quận, huyện thuộc Thành phố Hà Nội …).

Thời hạn giải quyết:

Căn cứ theo điểm c khoản 2 Điều 52 Nghị định 108/2006/NĐ-CP, Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư thẩm tra những nội dung điều chỉnh và cấp mới (đối với trường hợp chưa có Giấy chứng nhận đầu tư) hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhGiấy chứng nhận đầu tư

Tên của bạn (*)
Email (*)
Nội dung thông điệp (*)
Vui lòng nhập vào nội dung !
Mã ngẫu nhiên (*) captcha Vui lòng nhập vào mã ngẫu nhiên