Đang thực hiện
  • Hotline
  • Doanh nghiêp & Đầu tư
  • Giấy phép và SHTT
  • Sổ đỏ & Hôn nhân
Văn phòng
(0243) 795 7776
0962 547 449 - 0904 445 449
Văn phòng
(0243) 795 7779
0962 547 449 - 0904 445 449

Thay đổi nội dung sau khi công bố mỹ phẩm

Thời gian đăng: 06/11/2014 15:26
Thay đổi nội dung sau khi công bố mỹ phẩm. Đối với các sản phẩm mỹ phẩm đã công bố và được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, khi có thay đổi các nội dung quy định tại Phụ lục số 05-MP, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải có văn bản đề nghị bổ sung (đối với các nội dung không phải công bố mới) kèm theo tài liệu có liên quan đến nội dung bổ sung và phải được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thực hiện công bố mới theo quy định (đối với các nội dung phải công bố mới).
 
thủ tục công bố mỹ phẩm trong nước

THAY ĐỔI SAU KHI CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

Tùy thuộc vào nội dung thay đổi, quy định như sau:
 
NỘI DUNG THAY ĐỔI   CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Thay đổi nhãn hàng
     Công bố mới
Thay đổi tên sản phẩm
     Công bố mới
Thay đổi công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường
     Công bố mới
Thay đổi dạng sản phẩm
     Công bố mới
Thay đổi mục đích sử dụng
     Công bố mới
Thay đổi công thức
     Công bố mới
Thay đổi nhà sản xuất hoặc đóng gói (tên và/hoặc địa chỉ)
     Công bố mới
Thay đổi dạng trình bày của sản phẩm
      Bổ sung
Tên và/hoặc địa chỉ của công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nhưng không thay đổi số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.
      Bổ sung
Tên và/ hoặc địa chỉ của công ty nhập khẩu
      Bổ sung
Thay đổi người đại diện cho công ty
      Bổ sung
Thay đổi kích cỡ bao gói, chất liệu bao bì, nhãn sản phẩm
    Bổ sung, nhưng không áp dụng nếu 
    như thông tin cần thiết không được đề
    cập đến trong Phiếu công bố.

Hotline tư vấn: 0962 547 449 - 0904 445 449
Email : luatsu@oceanlaw.vn

  Hồ sơ nội dung đã công bố trên phiếu Công bố Mỹ phẩm:

  • 02 Công văn yêu cầu thay đổi nội dung trên phiếu Công bố Mỹ phẩm (theo mẫu OCEANLAW soạn);
  • 02 Danh sách sản phẩm trên phiếu Công bố Mỹ phẩm yêu cầu thay đổi (theo mẫu OCEANLAW soạn);
  • 01 Bản sao chứng thực Đăng ký kinh doanh cũ
  • 01 Bản sao chứng thực Đăng ký kinh doanh mới
  • 01 bản sao ký đóng dấu xác nhận công ty phiếu Công bố Mỹ phẩm được cấp số lưu hành của Cục Quản lý Dược.

Thời gian: 15 ngày làm việc

Tham khảo thêm:

Tên của bạn (*)
Email (*)
Nội dung thông điệp (*)
Vui lòng nhập vào nội dung !
Mã ngẫu nhiên (*) captcha Vui lòng nhập vào mã ngẫu nhiên