Leaderboard Ad

Mẫu đơn xin thay đổi quyền nuôi con

0

 

Dù đã ly hôn thì cha mẹ vẫn phải có trách nhiệm nuôi dưỡng con cái, chính vì thế mà một trong hai bên không còn đủ điều kiện để nuôi dưỡng con nữa thì điền vào mẫu đơn xin thay đổi quyền nuôi con để làm đơn xin chuyển quyền nuôi con là sự lựa chọn sáng suốt trong trường hợp này. Chính vì thế mà bạn cần cân nhắc kỹ để lựa chọn điều kiện tốt nhất cho con mình.

Tải Mẫu đơn xin thay đổi quyền nuôi con Tại đây

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-
ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI CON SAU LY HÔN

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận /huyện

Tên tôi là:…………………………………………………………………………………….. Sinh năm: …………………..
Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………………………..
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………………………..
Tạm trú:…………………………………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………………………………………..
Tại bản án, quyết định:……………………………………………………………………………………………………….
tại:………………………………………………………………………………………………. ngày…..tháng…..năm…….
của Tòa án nhân dân…………………………………………………………………………………………………………..
Về phần con chung:……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hiên con chung đang ở với anh (chị)……………………………………………………………………………………
là………………………………………………………………………………………………………….  trực tiếp nuôi dưỡng
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………… ……………………..
Tạm trú:……………………………………………………………………………………………………………………………..
Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………………… ……………………..
Nhưng nay do hoàn cảnh của tôi:………………………………………………………………. ……………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tôi đề nghị Tòa án giải quyết cho tôi được trực tiếp nuôi con chung là:……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hà Nội, ngày……..tháng……..năm 20…..
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

HỒ SƠ NỘP KÈM KHI THAY ĐỔI NGƯỜI NUÔI CON SAU LY HÔN
1. Đơn
Phần hộ khẩu thường trú ghi đúng như trong hộ khẩu trường hợp có thay đổi về mặt thực tế thì có ghi đính chính kèm theo. Phần tạm trú / nơi ở ghi rõ: số nhà/ ngõ/ phố/ tổ/ phường.
2.  Hộ khẩu thường trú có chứng thực.
3.  Trong trường hợp hộ khẩu thường trú và nơi tạm trú không phải ở cùng một nơi thì phải có giấy tạm trú của Công an.
4. Chứng minh thư nhân dân có công chứng
5. Bản án/ Quyết định của Tòa án bản gốc.
6. Giấy khai sinh của con chung bản sao.
7. Giấy xác nhận thu nhập tại nơi làm việc (nếu có).
8. Giấy xác nhận của công an nơi con chung và người trực tiếp nuôi dưỡng con chung đang trực tiếp sinh sống.

Trên đây là mẫu đơn xin thay đổi quyền nuôi con bạn có thể tham khảo, trong quá trình điền và hoàn chỉnh thủ tục và mẫu đơn xin thay đổi quyền nuôi con và đơn xin chuyển quyền nuôi con có khó khăn gì bạn hãy gọi cho chúng tôi để được tư vẫn miễn phí trực tiếp về quyền nuôi dưỡng con cái sau ly hôn.

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ Trợ Trực Tuyến
icon phone
Hotline: (04) 3795 7776 - (04) 3795 7779