Leaderboard Ad

Công bố tiêu chuẩn chất lượng phụ gia thực phẩm

0

Theo quy định của nhà nước các sản phẩm phụ gia được phép sản xuất nhập khẩu, kinh doanh tại Việt Nam. Các sản phẩm phụ gia nằm trong danh sách phải công bố hợp quy để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. OceanLaw xin tư vấn cho khách hàng về những thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng phụ gia thực phẩm mà bạn cần phải nắm rõ khi đưa ra các sản phẩm phụ gia ra thị trường.
>>https://oceanlaw.com.vn/cong-bo-tieu-chuan-chat-luong-thuc-pham.html

Công bố tiêu chuẩn chất lượng phụ gia thực phẩm

I. Cơ sở pháp lý

 • Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/06/2010
 • Nghị đinh số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.
 • Thông tư 19/2012/TT-BYT ngày 9/11/2012 về hướng dẫn việc công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
 • Thông tư 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 về hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm.

II. Hồ sơ công bố chất lượng thực phẩm phụ gia

1. Đối với công bố chất lượng phụ gia thực phẩm nhập khẩu

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty nhập khẩu (2 bản công chứng).
 • Giấy phép lưu hành tự do (free sales certificate).
 • Giấy phép CA (Certyficate Of Analysis) – Bản phân tích thành phần của nhà sản xuất hoặc phiếu kiểm nghiệm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu liên quan) của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước xuất xứ.
 • Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân).
 • 03 mẫu nhãn sản phẩm.

2 Đối với công bố chất lượng phụ gia thực phẩm sản xuất trong nước

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty đưa sản phẩm ra thị trường (2 bản công chứng).
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (2 bản sao y công chứng).
 • Mẫu sản phẩm hoặc phiếu kết quả kiểm định sản phẩm
 • Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân).
 • 03 mẫu nhãn sản phẩm.

III. Thời gian công bố

 • Thời gian hoàn tất ng bố tiêu chuẩn chất lượng phụ gia thực phẩm là 15 ngày ( kể từ ngày nộp hồ sơ).
 • Thời hạn hiệu lực của giấy công bố là 03 năm.
 • Nơi cấp: Cục An toàn thực phẩm.
Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ Trợ Trực Tuyến
icon phone
Hotline: (04) 3795 7776 - (04) 3795 7779