Đang thực hiện
  • Hotline
  • Doanh nghiêp & Đầu tư
  • Giấy phép và SHTT
  • Sổ đỏ & Hôn nhân
Văn phòng
(0243) 795 7776
0962 547 449 - 0904 445 449
Văn phòng
(0243) 795 7779
0962 547 449 - 0904 445 449

Xin giấy phép sử dụng hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn

Thời gian đăng: 16/12/2014 10:54

Căn cứ pháp lý

-    Luật Hóa chất;
-    Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
-    Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
-    Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN ngày 19 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp
-    Thông tư số 08/2012/TT-BCT ngày 09/4/2012 của Bộ Công Thương ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

>>Xin cấp giấy phép kinh doanh gas
>>Xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất

Điều kiện sử dụng hóa chất độc hại theo đặc thù công nghiệp

-    Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:
+Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;
+    Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;
+    Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
+    Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.
-    Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động hóa chất đề nghị cấp giấy phép.
-    Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc theo đúng thiết kế kỹ thuật được duyệt, được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt tiêu chuẩn và quy phạm kỹ thuật hiện hành.
-    Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, sản xuất phải có bằng cấp chuyên ngành hóa hoặc kỹ thuật phù hợp. Đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành phải được đào tạo và kiểm tra quy trình vận hành và quy trình an toàn.
-    Các thiết bị của nhà máy có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn lao động.
-    Bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
-    Hệ thống phòng cháy và chữa cháy của nhà máy phải được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu theo quy định của pháp luật.

Cơ quan giải quyết:

-    Sở Công thương

Thành phần, số lượng hồ sơ khách hàng cần cung cấp:

-    Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật an toàn của máy và thiết bị;
-    Bản thuyết minh nguồn gốc hoá chất, khối lượng sử dụng trong tháng, lượng lưu trữ lớn nhất trong kho.
-    Số lượng hồ sơ: 01 (Một) bộ.

Thời hạn giải quyết:

-    10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Những công việc mà Oceanlaw sẽ thực hiện:

-     Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký sử dụng hóa chất độc hại
-    Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
-    Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
-    Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Oceanlaw sẽ tiến hành soạn hồ sơ cho khách hàng
-    Đại diện lên Sở Công Thương nộp hồ sơ cho khách hàng
-     Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của sộ Sở Công Thương, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
-    Đại diện nhận kết quả cho khách hàng;
-    Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (Nếu có)
Chi tiết >>https://oceanlaw.com.vn/giay-phep-kinh-doanh/
Tên của bạn (*)
Email (*)
Nội dung thông điệp (*)
Vui lòng nhập vào nội dung !
Mã ngẫu nhiên (*) captcha Vui lòng nhập vào mã ngẫu nhiên