Đang thực hiện
  • Hotline
  • Doanh nghiêp & Đầu tư
  • Giấy phép và SHTT
  • Sổ đỏ & Hôn nhân
Văn phòng
(0243) 795 7776
0962 547 449 - 0904 445 449
Văn phòng
(0243) 795 7779
0962 547 449 - 0904 445 449

Tư vấn hồ sơ thuế ban đầu cho công ty mới thành lập

Thời gian đăng: 03/12/2018 16:46
I LỆ PHÍ MÔN BÀI

Lệ phí môn bài là loại thuế trực thu. Người nộp thuế nộp tờ khai  cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kinh doanh ở đâu thì nộp tại đó.
Việc khai và nộp sẽ thực hiện theo Thông tư 302/2016/TT-BTC và Nghị định 139/NĐ-CP.
 
phí môn bài

Mức nộp
Đối tượng Doanh thu Mức lệ phí môn bài Tiểu mục
Cá nhân, hộ gia đình Trên 500 triệu đồng/năm 1.000.000đ/năm 2862
300 -500 triệu đồng/năm 500.000đ/năm 2863
100 -300 triệu đồng/năm 300.000đ/năm 2864
  Vốn điều lệ    
Doanh nghiệp Trên 10 tỷ đồng 3.000.000đ/năm 2862
  Dưới 10 tỷ đồng 2.000.000đ/năm 2863
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác   1.000.000đ/năm 2864

Lưu ý khi tính lệ phí môn bài
  • Nếu người nộp thuế thành lập trong thời gian 6 tháng đầu năm thì mức thu lệ phí môn bài phải nộp là cả năm.
  • Nếu người người nộp thuế thành lập trong thời gian 6 tháng cuối năm (từ 1/7 về cuối năm) thì phải nộp 50% mức cả năm.
  • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân hộ gia đình đang sản xuất, kinh doanh và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngưng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn cả năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP, thì 7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài, gồm:

1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
5. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).
6. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.
7. Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

Lệ phí môn bài thu được phải nộp 100% vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật./.
 
Thời hạn nộp lệ phí môn bài
ĐỐI TƯỢNG THỜI HẠN NỘP TỜ KHAI THỜI HẠN NỘP LỆ PHÍ
Đối với doanh nghiệp đã và đang hoạt động Không phải làm tờ khai lệ phí môn bài (kể cả trường hợp thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư dẫn đến thay đổi mức lệ phí môn bài) do hiện nay đã có cơ chế trao đổi thông tin giữa cơ quan ĐKKD và cơ quan thuế
(Theo công văn 1279/TCT-CS ngày 4/4/2017 của tổng cục thuế về lệ phí môn bài
Hạn nộp tiền là ngày 30/1 của năm
Đối với doanh nghiệp mới thành lập trong năm Thời hạn nộp tờ khai là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu đi vào hoạt động
Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa đi vào hoạt động thì hạn nộp tờ khai là trong vòng 30 ngày kể từ ngày cấp ĐKKD
Hạn nộp tiền là hạn nộp tờ khai
 
Lưu ý

Cách xác định thời điểm doanh nghiệp bắt đầu hoạt động:
Doanh nghiệp truy cập trang thông tin của tổng cục thuế http://www.gdt.gov.vn vào mục dịch vụ công, chọn tra cứu thông tin người nộp thuế điền mã số thuế và mã xác nhận, tick chọn tên công ty. Trên trang tổng cục thuế sẽ hiện đầy đủ thông tin đơn vị. Dòng số 10 tính từ trên xuống hiển thị ngày bắt đầu hoạt động của đơn vị.
Tên của bạn (*)
Email (*)
Nội dung thông điệp (*)
Vui lòng nhập vào nội dung !
Mã ngẫu nhiên (*) captcha Vui lòng nhập vào mã ngẫu nhiên