Đang thực hiện
  • Hotline
  • Doanh nghiêp & Đầu tư
  • Giấy phép và SHTT
  • Sổ đỏ & Hôn nhân
Văn phòng
(0243) 795 7776
0962 547 449 - 0904 445 449
Văn phòng
(0243) 795 7779
0962 547 449 - 0904 445 449

Tờ khai đăng ký kết hôn 2015

Thời gian đăng: 18/07/2015 08:32
Tờ khai đăng ký kết hôn 2015 của công ty chúng tôi cung cấp đã giúp cho rất nhiều cặp vợ chồng hoàn thành nhanh chóng thủ tục đăng ký kết hôn và đi tới cuộc hôn nhân hạnh phúc như mơ, còn chần chờ gì nữa hay nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn trực tiếp và cung cấp mẫu tờ khai kết hôn mới nhất miễn phí. Chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký kết hôn nhanh nhất.

Tải mẫu Tờ khai đăng ký kết hôn 2015 Tại Đây
 
1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Kính gửi:................................................................................................
2


 
Người khai Bên nam

Bên nữ

Họ và tên    
Ngày, tháng, năm sinh    
Dân tộc    
Quốc tịch    
Nơi thường trú/tạm trú    
Số Giấy CMND/Hộ chiếu/ Giấy tờ hợp lệ thay thế    
Nghề nghiệp    
 
Kết hôn lần thứ mấy    
 
         Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi không vi phạm quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.
    Đề nghị ......................................................................................................................................... đăng ký.
                          ...........................………., ngày ..........…tháng ............ năm............…


 
Xác nhận về tình trạng hôn nhân của
cơ quan có thẩm quyền
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
 
 
 
 
 
 
Bên nam
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
....................................
Bên nữ
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
....................................

                Xác nhận này có giá trị trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày xác nhận.
                           Ngày……....tháng……....năm……....
                 NGƯỜI KÝ GIẤY XÁC NHẬN
                 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

                     ...........................................

 

Chú thích các mục trong Tờ khai đăng ký kết hôn:


(1) Trường hợp công dân người Việt Nam cư trú trong nước thì ghi theo nơi đăng ký thường trú của mình, trong trường hợp không có nơi đăng ký thường trú thì hãy ghi theo nơi đăng ký tạm trú.
Trường hợp công dân người Việt Nam cư trú tại nước ngoài thì ghi theo địa chỉ thường trú hoặc tạm trú của người đó ở nước ngoài.

(2) Chỉ khai trong trường hợp công dân người Việt Nam đang cư trú tại nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân gia đình trong thời gian cư trú tại nước ngoài hay trong thời gian cư trú ở Việt Nam trước khi xuất cảnh ra nước ngoài,

(3) Đối với công dân người Việt Nam cư trú ở trong nước thì khai rõ tình trạng hôn nhân hiện tại của mình: đang có vợ hoặc có chồng, chưa đăng ký kết hôn lần nào, đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn hay người kia đã mất.

Đối với công dân người Việt Nam cư trú tại nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân gia đình trong thời gian cư trú ở Việt Nam trước khi xuất cảnh ra nước ngoài, thì khai về tình trạng hôn nhân gia đình của mình trong thời gian đã cư trú tại nơi đó (Ví dụ: trong thời gian cư trú tại ............, từ ngày.... tháng ....năm .... đến ngày ......tháng .....năm ...... chưa kết hôn với ai).

Đối với công dân người Việt Nam đang cư trú tại nước ngoài, có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân gia đình trong thời gian cư trú tại nước ngoài, thì khai về tình trạng hôn nhân gia đình của mình trong thời gian cư trú tại nước đó.

(4) Ghi rõ mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình hôn nhân. Trong trường hợp sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn thì phải khai rõ kết hôn với ai (họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nơi thường trú/tạm trú), nơi đăng ký kết hôn.
Tên của bạn (*)
Email (*)
Nội dung thông điệp (*)
Vui lòng nhập vào nội dung !
Mã ngẫu nhiên (*) captcha Vui lòng nhập vào mã ngẫu nhiên