Đang thực hiện
  • Hotline
  • Doanh nghiêp & Đầu tư
  • Giấy phép và SHTT
  • Sổ đỏ & Hôn nhân
Văn phòng
(0243) 795 7776
0962 547 449 - 0904 445 449
Văn phòng
(0243) 795 7779
0962 547 449 - 0904 445 449

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thời gian đăng: 28/11/2014 17:27
Để hỗ trợ Quý khách hàng trong việc thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, chúng tôi xin được tư vấn các điều kiện, trình tự thủ tục, thành phần Hồ sơ và thời hạn giải quyết đối với việc thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên, cụ thể như sau:  
Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

1. Điều kiện thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

* Chủ thể:

+ Chủ thể tham gia thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể tổ chức hoặc là cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Có số lượng tổi thiểu 2 thành viên và tối đa 50 thành viên ( Theo quy định tại Điều 38 Luật Doanh nghiệp).

* Tên doanh nghiệp:

+ Tên công ty không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác đã đăng ký trên cùng địa bản tỉnh, thành phố (đáp ứng các điều kiện theo quy định điều 31, 32, 33, 34 Luật doanh nghiệp).

* Ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh phải khớp theo mã ngành cấp 4 trong hệ thống ngành nghề kinh tế quốc gia. Đối với những ngành nghề có điều kiện phải thỏa mãn các điều kiện theo quy định của pháp luật để được thành lập (Ví dụ: điều kiện về chứng chỉ hành nghề, điều kiện về giấy phép hành nghề, điều kiện về vốn pháp định, các điều kiện khác).

* Trụ sở chính của doanh nghiệp:

+ Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; địa chỉ email, số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
+ Trụ sở công ty cổ phần không được là chung cư, khu tập thể (trừ trường hợp tòa nhà xây dựng với mục địch cho thuê văn phòng).
*  Vốn:
+  Vốn điều lệ là số vốn do các cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.
+ Vốn pháp định: Chỉ yêu cầu khi công ty kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về vốn pháp định.

2. Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập
+ Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty.
+ Danh sách thành viên công ty.
+ Các giấy tờ cần thiết:
•    Bản sao hợp lệ CMTND của các thành viên công ty hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với chủ sở hứu là tổ chức.
•    Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
•    Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

3. Thời hạn thực hiện thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thời hạn để được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD và con dấu là 3 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ (thời hạn trên không bao gồm ngày nghỉ cuối tuấn và nghỉ Lễ Tết).

Cần lưu ý những vấn đề quan trọng trước khi thành lập doanh nghiệp để có thể đi tới thành công!
Tên của bạn (*)
Email (*)
Nội dung thông điệp (*)
Vui lòng nhập vào nội dung !
Mã ngẫu nhiên (*) captcha Vui lòng nhập vào mã ngẫu nhiên