Đang thực hiện
 • Hotline
 • Doanh nghiêp & Đầu tư
 • Giấy phép và SHTT
 • Sổ đỏ & Hôn nhân
Văn phòng
(0243) 795 7776
0962 547 449 - 0904 445 449
Văn phòng
(0243) 795 7779
0962 547 449 - 0904 445 449

Nội dung thẩm định dự án đầu tư

Thời gian đăng: 11/10/2018 11:29
Oceanlaw tư vấn khách hàng nội dung thẩm định dự án đầu tư.

Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư:

- Tờ trình thẩm định dự án đầu tư; - Văn bản thuyết minh và thiết kế cơ sở; - Văn bản liên quan khác.

nội dung thẩm định dự án đầu tư

Thẩm quyền quyết định dự án công trình:

 • Cá nhân, tổ chức quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự án đầu tư. Đơn vị đầu mối thẩm định dự án có trách nhiệm lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan liên quan.
 • Những dự án đã phân cấp hoặc ủy quyền đầu tư thì người được phân cấp phải có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự án.
 • Thủ tướng thành lập hội đồng thẩm định về dự án đầu tư thẩm định dự án đầu tư nếu thấy cần thiết.

Dự án có ngân sách nhà nước:

 • Cơ quan cấp bộ tổ chức thẩm định dự án do mình quyết định đầu tư.
 • Sở kế hoạch đầu tư làm đầu mối tổ chức thẩm định dự án do ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định do mình quyết định đầu tư.
 • Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình đặc thù thì việc thẩm định dự án theo nghị định dự án là đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc người quyết định đầu tư.
 • Việc thẩm định dự án thiết kế cơ sở được thực hiện cùng lúc với việc thẩm định dự án không phải tổ chức thẩm định riêng.

Nội dung thẩm dịnh dự án đầu tư - yếu tố đảm bảo tính hiệu quả:

- Phân tích yếu tố đầu vào của dự án như : Quy mô, công suất, công nghệ, thời gian, tiến độ thực hiện dự án; - Tổng mức dầu tư dự án; - Phân tích tài chính; - Mức độ áp dụng - hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư.

Xem xét tính khả thi của dự án, bao gồm:

- Sự phù hợp của dự án với quy hoạch; - Khả năng giải phòng mặt bằng; - Kinh nghiệm quản lý của chủ đầu tư; - Khả năng hoàn trả vốn vay; - Giải pháp phòng cháy, chữa cháy; - Một số yếu tố khác ảnh hưởng đến dự án. Trên đây là sự tư vấn của Oceanlaw khách hàng có nhu cầu tư vấn dự án đầu tư, liên hệ trực tiếp đến Oceanlaw để được tư vấn.
Tên của bạn (*)
Email (*)
Nội dung thông điệp (*)
Vui lòng nhập vào nội dung !
Mã ngẫu nhiên (*) captcha Vui lòng nhập vào mã ngẫu nhiên