Leaderboard Ad

Mẫu di chúc thừa kế hợp pháp

0

Mẫu di chức thừa kế hợp pháp được pháp luật công nhận có ý nghĩa rất lớn đối với người lập di chúc và người được hưởng di chúc đó, bởi đây là văn bản thể hiện được ý chí của người lập di chúc để lại tài sản cho con cháu, người thân. Mẫu di chức thừa kế hợp pháp có nội dung hợp pháp, hợp đạo lý vô cùng quan trọng đối với việc phân chia di sản sau này.

Mẫu di chúc thừa kế theo quy định pháp luật bao gồm thông tin về người lập di chúc và di sản thừa kế, thông tin người được hưởng tài sản, nội dung di chúc về thời gian, địa điểm lập di chúc và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

Tải Mẫu di chức thừa kế hợp pháp Tại đây

Mẫu di chúc thừa kế hợp pháp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——-

DI CHÚC

Hôm nay, ngày ..… tháng ..…  năm ….., tại trụ sở Phòng Công chứng số ….. Thành phố ……… – địa chỉ tại …………………………………………………………..……………………….……………
Tôi tên là: ……………………………………………..…………………………………………
Chứng minh nhân dân số:…………………………..……………………………………………
Hộ khẩu thường trú tại:…………………….………..…………………………………………….
Lập và ký tên vào Di chúc này nhằm để lại phần tài sản của tôi trong khối tài sản chung của vợ chồng cho con có nội dung  nh­ư sau:
I -Tài sản để lại cho người thừa kế:
Tôi và chồng/vợ tôi (ông/bà …………………..……………., đã chết năm……..) là đồng sở hữu toàn bộ …….. khối tài sản là nhà ở gắn liền với đất có đặc điểm cụ thể như sau:
1.Nhà đất tại:……………………………………..……………………..với các đặc điểm sau:
+   Thửa đất được quyền sử dụng:
–         Thửa đất số: ………………..…………Tờ bản đồ số:…………..…………………………..
–         Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………..……………………………….
–         Diện tích:……………….
–         Hình thức sử dụng:
Sử dụng riêng: ………………………..
Sử dụng chung:………………….
–         Mục đích sử dụng: …………………..
–         Thời hạn sử dụng:………………….
–         Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất
+   Tài sản gắn liền với đất:
–  Theo Giấy chứng nhận:……………………….
2.Nhà đất tại:……………………………..……………………………..với các đặc điểm sau:
+  Thửa đất được quyền sử dụng:
–         Thửa đất số: …………………..………Tờ bản đồ số:……………..………………………..
–         Địa chỉ thửa đất: …………………..………………………………………………………….
–         Diện tích: ……..
–         Hình thức sử dụng:
Sử dụng riêng:………………….
Sử dụng chung:………………
–         Mục đích sử dụng: …………….
–         Thời hạn sử dụng: ………………….
–         Nguồn gốc sử dụng: ……………………..
+   Tài sản gắn liền với đất:
–   Theo Giấy chứng nhận: …………………….

Đến nay, do tuổi cao, sức yếu tôi lập bản Di chúc thừa kế này để phân chia toàn bộ phần tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi trong khối tài sản chung hợp nhất của vợ chồng tôi và phần tôi được hưởng thừa kế từ chồng tôi (ông/bà ……………………..………………. – đã chết) để lại cho các con, cháu tôi có tên dưới đây, theo kỷ phần như sau:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Các nội dung khác liên quan đến mẫu di chúc thừa kế hợp pháp

  1.  Ngoài người có tên trên đây, tôi không để lại di sản thừa kế cho bất kỳ ai khác.
  2.    Tôi không có bất kỳ một khoản nợ nào cần phải thanh toán nên những người có tên trên đây được hưởng di sản của tôi.
  3.    Tất cả sự phân chia khác đối với khối di sản này (nếu có) trước khi tôi làm bản Di chúc này đều không còn giá trị trước pháp luật.
  4.     Việc phân chia tài sản trong mẫu Di chúc thừa kế hợp pháp này là hoàn toàn do ý nguyện của tôi, được xác lập trong trạng thái tinh thầ hoàn toàn minh mẫn và sáng suốt, không bị bất cứ ai đe doạ, lừa dối hoặc cưỡng ép. Tôi đã nhờ Luật sư…………… (Thẻ luật sư số: …….. ……………) đánh máy mẫu di chúc thừa kế này giúp tôi. Sau khi đánh máy, tôi đã được nghe đọc lại và hiểu rằng bản đánh máy này đã thể hiện được chính xác và đầy đủ ý nguyện của tôi.
  5. Bản Di chúc thừa kế này gồm có 4 trang (Trong đó có 3 trang là nội dung của di chúc và 1 trang là lời chứng nhận của Phòng Công chứng số …. – Thành phố……….), được lập thành …………. bản chính, có giá trị như nhau (Lưu tại Phòng Công chứng …………………. 1 bản).

 

Người làm chứng                                                                                         Người lập Di chúc
Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ Trợ Trực Tuyến
icon phone
Hotline: (04) 3795 7776 - (04) 3795 7779