Đang thực hiện
  • Hotline
  • Doanh nghiêp & Đầu tư
  • Giấy phép và SHTT
  • Sổ đỏ & Hôn nhân
Văn phòng
(0243) 795 7776
0962 547 449 - 0904 445 449
Văn phòng
(0243) 795 7779
0962 547 449 - 0904 445 449

Loại hình kinh doanh thuộc đầu tư có điều kiện

Thời gian đăng: 17/10/2018 10:26

Lĩnh vực đầu tư có điều kiện là một trong những lĩnh vực chỉ được thực hiện đầu tư với các điều kiện cụ thể do pháp luật quy định. Trong Điều 27 Luật đầu tư quy định các lĩnh vực đầu tư có điều kiện bao gồm:

loại hình kinh doanh dầu tư có điều kiện

- Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

- Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

- Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.

- Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.

- Dịch vụ giải trí.

- Kinh doanh bất động sản.

- Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.

- Phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo.

- Một lĩnh vực khác theo qui định của pháp luật;

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, ngoài các lĩnh vực trên, các lĩnh vực đầu tư còn bao gồm các lĩnh vực theo lộ trình cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng như nhà đầu tư trong nước trong trường hợp nhà đầu tư trong nước sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên.

Tên của bạn (*)
Email (*)
Nội dung thông điệp (*)
Vui lòng nhập vào nội dung !
Mã ngẫu nhiên (*) captcha Vui lòng nhập vào mã ngẫu nhiên