Đang thực hiện
  • Hotline
  • Doanh nghiêp & Đầu tư
  • Giấy phép và SHTT
  • Sổ đỏ & Hôn nhân
Văn phòng
(0243) 795 7776
0962 547 449 - 0904 445 449
Văn phòng
(0243) 795 7779
0962 547 449 - 0904 445 449
Đăng ký Logo

Đăng ký bản quyền Logo

[10:20 16/12/2022]
Đăng ký bản quyền Logo
Logo, thương hiệu của công ty được gọi chung là nhãn hiệu. Nhãn hiệu được các doanh nghiệp dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ với nhau. Chính vì vậy logo, thương hiệu rất quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, chính vì thế nó phải được thiết kế rất tỉ mỉ và ý nghĩa. Logo, thương hiệu nó còn mang tính bản quyền của sản phẩm. Chính vì vậy nên...