Leaderboard Ad

Xác định thời hiệu khởi kiện thừa kế như thế nào?

0

Thời hiệu khởi kiện chia tài sản thừa kế là vấn đề quan trọng đối với người thừa kế bởi chỉ trong thời gian còn thời hiệu khởi kiện người hưởng tài sản thừa kế mới được thực hiện quyền của mình. Vậy pháp luật quy định như thế nào về thời hiệu khởi kiện chia thừa kế ?

Quy định của luật pháp về thời hiệu khởi kiện chia thừa kế

Căn cứ theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 “thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình, hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế”.

Xác định thời hiệu khởi kiện thừa kế như thế nào?

Xác định thời hiệu khởi kiện về thừa kế như thế nào?

Nhưng, pháp luật cũng không quy định rõ về thời hiệu khởi kiện trong 10 năm như trên là kéo dài liên tục hay có thể gián đoạn và cũng có khoảng thời gian nhất định không được tính vào thời hiệu khởi kiện chia thừa kế đó chính là khi có sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan và chưa có người đại diện khi người khởi kiện bị mất năng lực hành vi dân sự, hay hạn chế năng lực hành vi dân sự cụ thể:

  • Sự kiện bất khả kháng là những sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không có cách khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
  • Trở ngại khách quan là trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho những người có quyền, nghĩa vụ dân sự không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hay không thể thực hiện được quyền hay nghĩa vụ dân sự của mình;
  • Chưa có người đại diện trong trường hợp người có quyền khởi kiện, người có quyền yêu cầu chưa thành niên, hay mất năng lực hành vi dân sự hay bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
  • Chưa có người đại diện khác thay thế hoặc vì một số lý do chính đáng khác mà không thể tiếp tục đại diện được đối với trường hợp người đại diện của người chưa thành niên, người bị mất năng lực hành vi dân sự hay người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự chết.

Một số trường hợp không tính vào thời hiệu khởi kiện về thừa kế

Theo quy định của pháp luật thời hiệu khởi kiện liên quan tới quyền thừa kế là 10 năm. Nhưng, không phải mọi trường hợp đều áp dụng như thế theo quy định tại mục 2.4 nghị quyết 02/2004/NQ – HĐTP có hai trường hợp không tính vào thời hiệu khởi kiện về thừa kế:

– Trong trường hợp trong thời hạn 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế mà những đồng thừa kế không có tranh chấp về quyền thừa kế và có các văn bản cùng xác nhận là đồng thừa kế hay sau khi kết thúc thời hạn mười năm mà những đồng thừa kế không có tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản vì người chết để lại chưa chia thì di sản đó chuyển thành tài sản chung của những thừa kế. Khi có tranh chấp và yêu cầu Toà án nhân dân giải quyết thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế, mà áp dụng những quy định của pháp luật về chia tài sản chung  nhằm giải quyết và cần phân biệt như:

  • Trong trường hợp có di chúc mà các đồng thừa kế không có những tranh chấp và thoả thuận việc chia tài sản sẽ được tiến hành theo di chúc khi có nhu cầu chia tài sản, thì vấn đề chia tài sản chung đó được thực hiện theo di chúc.
  • Đối với trường hợp không có di chúc mà những đồng thừa kế thảo thuận về phần mỗi người được hưởng khi họ có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện dựa theo thoả thuận của họ.
  • Trường hợp không có di chúc và những đồng thừa kế không có thoả thuận về phần mà mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì vấn đề chia tài sản chung đó được thực hiện dựa theo quy định của pháp luật về chia tài sản chung.

– Trường hợp người qua đời để lại di sản cho các thừa kế tuy nhiên các thừa kế không trực tiếp quản lý, sử dụng mà di sản đó đang do người khác chiếm hữu bất hợp pháp hay cho thuê, mượn, quản lý theo uỷ quyền… thì những thừa kế có quyền khởi kiện người khác đó để đòi lại di sản.
Để hiểu hơn về vấn đề này, quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Hotline của Oceanlaw để được tư vấn.

>>> Xem thêm: Tư vấn về di chúc thừa kế

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ Trợ Trực Tuyến
icon phone
Hotline: (04) 3795 7776 - (04) 3795 7779