Đang thực hiện
  • Hotline
  • Doanh nghiêp & Đầu tư
  • Giấy phép và SHTT
  • Sổ đỏ & Hôn nhân
Văn phòng
(0243) 795 7776
0962 547 449 - 0904 445 449
Văn phòng
(0243) 795 7779
0962 547 449 - 0904 445 449
OCEANLAW CẤP CHO QUÝ KHÁCH KHO VĂN BẢN DỮ LIỆU MÀ OCEANLAW TỔNG HỢP LUẬT PHÁP VIỆT NAM. MỌI VẤN ĐỀ CẦN THẮC MẮC HỎI ĐÁP HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ !

Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực 1/7/2015

[09:44 12/06/2015]
Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực 1/7/2015
Luật Đầu tư năm 2014 mới nhất có hiệu lực 1/7/2015. Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đầu tư.

Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực 1/7/2015

[09:20 12/06/2015]
Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực 1/7/2015
Luật Doanh nghiệp năm 2014 mới nhất có hiệu lực 1/7/2015. Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

TT Liên tịch quy định về việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

[16:36 22/05/2015]
TT Liên tịch quy định về việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
TT Liên tịch quy định về việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Luật bảo hiểm năm 2016 71/2016/QH11

[11:28 26/03/2015]
Luật bảo hiểm năm 2016 71/2016/QH11
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về bảo hiểm xã hội.

Thông tư 06/2011-TT-BYT Quy định về quản lý mỹ phẩm

[16:23 04/12/2014]
Thông tư 06/2011-TT-BYT Quy định về quản lý mỹ phẩm
Thông tư này quy định việc quản lý các sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước, mỹ phẩm nhập khẩu để lưu thông trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, bao gồm: công bố sản phẩm mỹ phẩm; hồ sơ thông tin sản phẩm; yêu cầu về an toàn sản phẩm; ghi nhãn mỹ phẩm; quảng cáo mỹ phẩm; xuất khẩu, nhập khẩu mỹ phẩm; lấy mẫu mỹ phẩm để kiểm tra chất...

Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định về thông tin trên mạng

[15:57 04/12/2014]
Nghị định 72/2013/NĐ-CP  quy định về thông tin trên mạng
Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Nghị định này quy định chi tiết việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia việc quản lý, cung...