Leaderboard Ad

Vai trò, đặc điểm của thuế xuất khẩu, nhập khẩu

0

Mỗi một quốc gia có một hệ thống riêng về thuế, thuế nhập khẩu là thuế có vai trò và ý nghĩa thiết thực, tăng thêm nguồn thu ngân sách  cho nhà nước, đây là công cụ đặc biệt kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của nhà nước. Sau đây là thông tin về thuế xuất khẩu, nhập khẩu có đặc điểm và vai trò sau :

Về đặc điểm : Thuế xuất khẩu, nhập khẩu có đặc điểm cơ bản sau

– Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là loại thuế gián thu, tiền thuế phải nộp cấu thành trong giá cả hàng hoá.

– Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu là hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam. Chỉ có những hàng hoá được vận chuyển một cách hợp pháp qua biên giới Việt Nam mới là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

– Đối tượng nộp thuế là cá nhân, tổ chức thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới.

Về vai trò: Cũng giống như các sắc thuế khác thuế xuất khẩu, nhập khẩu thể hiện hai vai trò cơ bản.

  • Tạo nguồn thu cho ngân sách. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là một nguồn thu quan trọng, góp phần ổn định trật tự xã hội, chuẩn bị điều kiện và tiền đề cho việc phát triển lâu dài.
  • Điều tiết hoạt động nhập khẩu và hướng dẫn tiêu dùng.

Vai trò, đặc điểm của thuế xuất khẩu, nhập khẩu rất quan trọng đối với nhà nước nhằm quản lý được doanh nghiệp xuất, nhập khẩu. Đặc điểm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhà nước như thế nào.

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ Trợ Trực Tuyến
icon phone
Hotline: (04) 3795 7776 - (04) 3795 7779