Đang thực hiện
 • Hotline
 • Doanh nghiêp & Đầu tư
 • Giấy phép và SHTT
 • Sổ đỏ & Hôn nhân
Văn phòng
(0243) 795 7776
0962 547 449 - 0904 445 449
Văn phòng
(0243) 795 7779
0962 547 449 - 0904 445 449

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Thời gian đăng: 28/11/2014 14:24
Chuyền đổi loại hình doanh nghiệp khi có sự thay đổi về thành viên, cổ đông hay chiến lược kinh doanh tạo cơ hội cho doanh nghiệp có những bước phát triển mới. Công ty Oceanlaw là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, trong đó có chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Khi đến với Oceanlaw quý khách sẽ được tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ tốt nhất.

Tham khảo thêm:
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 • Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp sao cho phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp
 • Thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua quyết định chuyển đổi  doanh nghiệp;
 • Chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên/2 thành viên trở lên thành công ty cổ phần;
 • Chuyển đổi từ công ty cổ phần thành công ty công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên/1 thành viên;
 • Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp (Mô hình và Cơ cấu tổ chức,  phương thức hoạt động và điều hành, mối quan hệ giữa các chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông, tỷ lệ và phương thức góp vốn, các nội dung khác có liên quan);
 • Hoàn thiện hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm: Tư vấn và hoàn thiện Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, Quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, Đề nghị đăng ký chuyển đổi, Danh sách thành viên/Cổ đông, Điều lệ công ty và các giấy tờ khác có liên quan;
 • Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

Các loại chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 • Chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty TNHH 1 thành viên;
 • Chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên;
 • Chuyển đổi từ công ty TNHH 1 thành viên sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên;
 • Chuyển đổi từ công ty TNHH 1 thành viên sang công ty cổ phần;
 • Chuyển đổi từ công ty TNHH 2 thành viên trở lên sang công ty TNHH 1 thành viên;
 • Chuyển đổi từ công ty TNHH 2 thành viên trở lên sang công ty cổ phần;
 • Chuyển đổi từ công ty cổ phần sang doanh nghiệp tư nhân;
 • Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty cổ phần;
 • Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty TNHH 1 thành viên;
 • Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 • Biên bản họp hội đồng thành viên (TNHH 2 thành viên trở lên), biên bản họp hội đồng quản trị (Công ty cổ phần)
 • Quyết định của Hội đồng quản trị(Công ty cổ phần), quyết định của Hội đồng thành viên(TNHH 2 thành viên trở lên), quyết định của chủ sở hữu (Công ty TNHH 1 thành viên).
 • Thông báo thay đổi Đăng ký kinh doanh
 • Giấy đề nghị chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Danh sách thành viên (TNHH), cổ đông (Cổ phần);
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (thay đổi  người đại diện)
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp
 • Biên bản thanh lý hợp đồng.
HOTLINE TƯ VẤN : 0904 445 449 - (024) 3795 7776
Tên của bạn (*)
Email (*)
Nội dung thông điệp (*)
Vui lòng nhập vào nội dung !
Mã ngẫu nhiên (*) captcha Vui lòng nhập vào mã ngẫu nhiên