Đang thực hiện
  • Hotline
  • Doanh nghiêp & Đầu tư
  • Giấy phép và SHTT
  • Sổ đỏ & Hôn nhân
Văn phòng
(0243) 795 7776
0962 547 449 - 0904 445 449
Văn phòng
(0243) 795 7779
0962 547 449 - 0904 445 449
Tái cấu trúc doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình công ty

[09:05 27/12/2022]
Chuyển đổi loại hình công ty
Chuyển đổi loại hình công ty TNHH 1 Thành viên sang Công ty TNHH 2 Thành viên.Trên cơ sở nội dung thông tin/tài liệu mà Quý khách hàng đã trao đổi/cung cấp, căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành, Oceanlaw xin đưa ra những đánh giá, tư vấn như sau: