Leaderboard Ad

Thành lập công ty chứng khoán như thế nào

0

Thành lập công ty chứng khoán, chủ đầu tư phải tuân theo điều kiện nhất định của luật doanh nghiệp, ngoài ra do chủ đầu tư kinh doanh chứng khoán nên sẽ phải tuân theo quy đi của luật chứng khoán đã được văn bản hướng dẫn thi hành và cụ thể như sau :

  • Điều kiện về hình thức pháp lý.

Điều 59 Luật chứng khoán 2006 quy định CTCK được thành lập dưới một trong hai hình thức là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

  • Điều kiện về vốn.

CTCK phải có đủ vốn pháp định theo quy định của Chính phủ. Cụ thể với mỗi nghiệp vụ khác nhau sẽ có mức độ vốn pháp định khác nhau:

  • Đối với người môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng Việt Nam.
  • Tự doanh chứng khoán: 100 tỷ đồng Việt Nam.
  • Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng Việt Nam.
  • Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng Việt Nam.

Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép cho nhiều nghiệp vụ thành lập công ty kinh doanh, vốn pháp định sẽ được quy định theo từng loại hình mà người đó kinh doanh.

  • Điều kiện về nhân sự

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các nhân viên thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán và có tối thiểu ba người hành nghề chứng khoán cho mỗi nghiệp vụ kinh doanh.

Trường hợp cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc trường hợp đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh. Các cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập phải sử dụng nguồn vốn của chính mình để góp vốn thành lập công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

  • Điều kiện về cơ sở vật chất

–  Để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động của CTCK thì CTCK phải đủ điều kiện sau : Có trụ sở; trang bị, đối với nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán, thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán thì không phải đáp ứng điều kiện về trang bị, thiết bị.

–  Để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh tại Việt Nam, ngoài điều kiện phải có thêm điều kiện là công ty mở chi nhánh phải là tổ chức kinh doanh chứng khoán đang hoạt động hợp pháp tại nước ngoài.

Như vậy để thành lập công ty chứng khoán thì bạn phải đáp ứng được 5 điều kiện nêu trên, điều kiện pháp lý, Vốn pháp định, Điều kiện nhân sự, điều kiện về cơ sở vật chất. Nếu bạn có nhu cầu xin giấy phép thành lập liên hệ đến công ty chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ Trợ Trực Tuyến
icon phone
Hotline: (04) 3795 7776 - (04) 3795 7779