Leaderboard Ad

Quy trình đăng ký kinh doanh

0

Đăng ký kinh doanh là quy  trình bắt buộc phải xin giấy phép đây là căn cứ cho khách hàng xác thực năng lực pháp lý của doanh nghiệp. Theo điều 15 quy định luật doanh nghiệp 2005 thì đăng ký kinh doanh có 2 bước cơ bản sau :

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Người thành lập doanh nghiệp tiến hành hoàn thành hồ sơ nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Xem xét hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra, xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Khi đã cấp thì không được yêu cầu người nộp đơn nộp thêm giấy tờ nào nữa.

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gắn với dự án đầu tư cụ thể thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Như vậy khi gặp khó khăn trong quá trình xin giấy phép đăng ký kinh doanh bạn có thể liên hệ đến văn phòng luật Oceanlaw chúng tôi để được tư vấn tốt nhất. Luật sư Oceanlaw đảm bảo cho khách hàng chi phí tối ưu nhất. Bạn đang tự hỏi hình thức điều kiện đầu tư trực tiếp là gì, bạn gặp khó khăn trong quá trình xin giấy phép liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ Trợ Trực Tuyến
icon phone
Hotline: (04) 3795 7776 - (04) 3795 7779