Đang thực hiện
  • Hotline
  • Doanh nghiêp & Đầu tư
  • Giấy phép và SHTT
  • Sổ đỏ & Hôn nhân
Văn phòng
(0243) 795 7776
0962 547 449 - 0904 445 449
Văn phòng
(0243) 795 7779
0962 547 449 - 0904 445 449

Những quy định cần biết về công bố mỹ phẩm

Thời gian đăng: 15/10/2018 09:14
Trước khi đem sản phẩm ra lưu hành trên thị trường. Tổ chức, cá nhân chỉ được phép đem mỹ phẩm ra thị trường sau khi đã công bố và được tiếp nhận (có số tiếp nhận bản công bố mỹ phẩm) của Cục Quản lý dược Việt Nam và cá nhân sau khi công bố chất lượng sản phẩm cần phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về độ an toàn, hiệu quả của mỹ phẩm mang ra thị trường và phải tuân thủ theo quy định của luật pháp Việt Nam.
 
Đơn vị đứng tên trên hồ sơ công bố mỹ phẩm cần có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có chức năng kinh doanh mỹ phẩm.
 
Tổ chức đứng tên trên hồ sơ công bố mỹ phẩm khi nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm cần phải gửi kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay Giấy phép đầu tư (nộp cùng với lần công bố đầu tiên) và kèm theo đĩa mềm những dữ liệu công bố.
 
Giấy tờ được nộp trực tiếp ở Cục Quản lý dược Việt Nam hay được gửi qua đường bưu điện. Cục Quản lý dược Việt Nam có trách nhiệm ban hành số tiếp nhận hồ sơ công bố trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp lệ cùng lệ phí công bố theo quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam.
những quy định công bố mỹ phẩm

Ngôn ngữ trình bày của bản công bố:

Bản công bố nộp trên Cục Quản lý dược Việt Nam phải bằng tiếng Việt và/hoặc Tiếng Anh (theo Phụ lục số 01-MP).
Từng sản phẩm mỹ phẩm nộp ba bản công bố. Sau khi cấp số phiếu tiếp nhận Cục Quản lý dược Việt Nam lưu hai bản, trả đơn vị 01 bản.

Trường hợp sau đây, các mỹ phẩm được phép công bố trong cùng một bản công bố:

1. Các sản phẩm được đóng dưới tên chung và được bán dưới dạng một bộ sản phẩm,
2. Những sản phẩm có công thức tương tự nhau mặc dù thế có màu sắc hoặc mùi khác nhau
3. Những mỹ phẩm khác nhau mặc dù vậy được đóng gói chung trong cùng 01 bao gói như 01 cơ sở đóng gói
4. Một số dạng khác sẽ được Cục Quản lý dược Việt Nam quyết định theo quyết định của ủy ban mỹ phẩm ASEAN.

Khi có thay đổi một vài nội dung đã công bố được quy định ở phụ lục số 4-MP của Quy chế này, tổ chức, cá nhân cần công bố lại với Cục Quản lý dược Việt Nam và cần phải nộp lệ phí theo quy định.
 
Số tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm có giá trị ba năm. Một vài tổ chức, cá nhân cần phải làm công bố lại ít nhất 1 tháng trước khi số tiếp nhận hồ sơ công bố hết hạn và phải nộp lệ phí theo quy định.
 
Tên của bạn (*)
Email (*)
Nội dung thông điệp (*)
Vui lòng nhập vào nội dung !
Mã ngẫu nhiên (*) captcha Vui lòng nhập vào mã ngẫu nhiên