Leaderboard Ad

Người được hưởng ưu đãi đầu tư tại Việt Nam

0

Người được hưởng ưu đãi đầu tư tại Việt nam – Để đảm bảo, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, trong nước thực hiện dự án đầu tư về lĩnh vực thuộc khu vực có kinh tế – xã hội đặc biệt, khó khăn khi đầu tư vào khu vực này thì nhà đầu tư được hưởng một số quyền lợi ưu tiên nhất định đã được quy định như sau :

Nhà đầu tưdự án đầu tư thuộc lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 27 và Điều 28 của Luật đầu tư 2005 được hưởng các ưu đãi theo quy định của Luật đầu tư 2005 và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Lợi nhuận cao khi đầu tư dự án theo hợp đồng BOT, BTO, BT . Một trong lĩnh vực được nhà nước ưu tiên phát triển đồng bộ…;

Ngoài ra, đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất, năng lực kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường cũng được hưởng ưu đãi đầu tư.

Các nhà đầu tư thuộc các trường hợp trên sẽ được hưởng ưu đãi về thuế, chuyển lỗ, khấu hao tài sản cố định, ưu đãi về sử dụng đất,.. tùy trường hợp cụ thể.

Khi thành lập doanh nghiệp, thực hiện hình thức đầu tư trực tiếp tại khu vực có hoàn cảnh khó khăn, thì doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi ích nhất định, có rất nhiều ưu tiên cho doanh nghiệp tại đây.

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ Trợ Trực Tuyến
icon phone
Hotline: (04) 3795 7776 - (04) 3795 7779