Leaderboard Ad

Một số quy định chung về niêm yết chứng khoán

0

Sở giao dịch chứng khoán có thẩm quyền niêm yết chứng khoán nhằm xác định và kiểm tra, chấp thuận chứng khoán của một tổ chức có đủ điều kiện đưa vào giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán, trong đó niêm yết chứng khoán có một số đặc điểm và mục đích sau :

Về đặc điểm:

  • Là hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán (Sở là nơi duy nhất có thẩm quyền này).
  • Chứng khoán được niêm yết là chứng khoán của một tổ chức phát hành đáp ứng được đầy đủ quy định của pháp luật.

Khi kinh doanh thì doanh nghiệp thường gặp phải rủi do trong kinh doanh chứng khoán như thế nào ? bạn có thể tham khảo link trên

Về mục đích :

  • Nhằm thiết lập quan hệ hợp đồng giữa Sở giao dịch chứng khoán với tổ chức phát hành có chứng khoán niêm yết, sau đó xác định trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức phát hành trong việc công bố thông tin, đảm bảo sự trung thực, công khai, minh bạch.
  • Hỗ trợ thị trường hoạt động ổn định, xác định lòng tin của công chúng đối với thị trường chứng khoán bằng cách lựa chọn các chứng khoán có chất lượng cao để giao dịch.
  • Người đầu tư sẽ biết được thông tin nhà phát hành cổ phiếu.
  • Giúp cho việc xác định giá chứng khoán được công bằng trên thị trường đấu giá thông qua niêm yết công khai.

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp thành lập công ty chứng khoán, khách hàng có nhu cầu xin giấy phép thành lập liên hệ trực tiếp đến văn phòng luật Oceanlaw để được tư vấn tốt nhất.

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ Trợ Trực Tuyến
icon phone
Hotline: (04) 3795 7776 - (04) 3795 7779