Leaderboard Ad

Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mới nhất

0
Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là một trong những giấy tờ quan trọng và không thể thiếu được trong hồ sơ đăng ký kết hôn, chính vì thế mà bạn cần phải xin điền đầy đủ thông tin vào mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân một cách chuẩn xác thì mới có thế tiến hành làm thủ tục đăng ký kết hôn.
Hãy tham khảo những thông tin dưới đây để có thể hoàn thành được mẫu xác nhận tình trạng hôn nhân và thủ tục đăng ký kết hôn nhanh và tiện lợi nhất.

Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Tải mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Tại đây

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                               

TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Kính gửi: …………………………………………………………………..

Họ và tên người khai: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Dân tộc: …………………………………………………………………..Quốc tịch: ……………………………………………………..
Nơi thường trú/tạm trú: …………………………………………………………………………………………………………………..
Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: ………………………………………………..
Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây:
Họ và tên: …………………………………………………………………………………… Giới tính: …………………………………..
Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………………………………………..
Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dân tộc:…………………………………………………………………Quốc tịch: ……………………………………………………..
Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: …………………………………………………………………………
Nơi thường trú/tạm trú(1): ………………………………………………………………………………………………………………
Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Trong thời gian cư trú tại ………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………. từ ngày………tháng……….năm …………., đến ngày ……… tháng ……… năm(2)……….
Tình trạng hôn nhân(3)……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mục đích của việc yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân(4):……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Làm tại:………………….….,ngày ……… tháng …….. năm …………

Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

………………………………..

Hướng dẫn điền mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Để điền đúng mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân gia đình thì bạn cần tham khảo những thông tin sau:

(1) Trường hợp người Việt Nam cư trú trong nước thì ghi theo nơi đã làm đăng ký thường trú, trong trường hợp không có nơi đăng ký  thường trú thì có thể ghi theo nơi đã đăng ký tạm trú.
Trong trường hợp người Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài thì ghi theo địa chỉ thường trú /tạm trú tại nước ngoài.

(2) Chỉ khai trong trường hợp người Việt Nam đang cư trú tại nước ngoài có yêu cầu hoàn thành mẫu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú tại nước ngoài hay trong thời gian cư trú ở Việt Nam trước khi xuất cảnh.

(3) Đối với công dân người Việt Nam cư trú tại VIệt Nam thì khi rõ tình trạng hôn nhân hiện tại: đang có vợ hoặc có chồng, hoặc chưa đăng ký kết hôn lần nào, hoặc đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn hay người vợ/chồng đã mất.
Đối với công dân người Việt Nam cư trú tại nước ngoài có yêu cầu hoàn thành mẫu xác nhận tình trạng hôn nhân gia đình trong thời gian cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh thì phải khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian đã sinh sống tại nơi đó (Ví dụ: trong thời gian cư trú tại nước  ……………………………….., từ ngày…….. tháng ……….. năm …………… đến ngày ………….. tháng ………… năm ………… chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn với ai).
Đối với người Việt Nam đang cư trú tại nước ngoài, có yêu cầu hoàn thành mẫu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú tại nước ngoài, thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian cư trú tại nước đó (Ví dụ: trong thời gian sinh sống tại Hà Lan từ ngày ………. tháng …….. năm ………. tới ngày ………. tháng ……… năm ………. không đăng ký kết hôn với ai tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan).

(4) Trình bày rõ mục đích sử dụng mẫu giấy xác nhận tình hôn nhân để làm gì. Trường hợp sử dụng mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn, thì phải ghi rõ kết hôn với người nào(họ tên, ngày/ tháng/ năm sinh, quốc tịch, nơi thường trú/tạm trú); nơi làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Trên đây là mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân gia đình và hướng dấn cách điền mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, để được tư vấn kết hôn với người nước ngoài với trường hợp cụ thể của mình thì bạn hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn trực tiếp và miễn phí.

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ Trợ Trực Tuyến
icon phone
Hotline: (04) 3795 7776 - (04) 3795 7779