Leaderboard Ad

Mẫu đơn xác nhận quan hệ nhân thân mới nhất

0
Để hoàn chỉnh được thủ tục xác nhận quan hệ thì mẫu đơn xác nhận quan hệ nhân thân là không thể thiếu và cũng là bước đầu tiên bạn cần phải hoàn thiện thật chính xác. Có như vậy thì bạn mới dễ dàng hoàn thiện thủ tục theo quy định của pháp luật. Chính vì thế, để có được những thông tin cần thiết bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Tải mẫu đơn xin xác nhận quan hệ nhân thân Tại đây

Hãy tham khảo mẫu đơn xin xác nhận quan hệ nhân thân dưới đây

Mẫu đơn xác nhận quan hệ nhân thân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..ngày….tháng….năm…….

GIẤY XÁC NHẬN QUAN HỆ

Kính gửi:………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi là:
1. Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………….
Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………………………………
Số CMND:………………….. .ngày cấp:………………………….. .nơi cấp:……………………
Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………..
2. Họ và tên:………………………………………………………………………………………………..
Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………………………………………..
Số CMND:………………………………. ngày cấp:…………………………….. nơi cấp:………….
Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………..
Chúng tôi xin xác nhận như sau:
Ông/bà:………………………………….tên trong hộ chiếu:…………………………………………….
Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………………………………….
Số hộ chiếu:…………………….ngày cấp:………………………….. .nơi cấp:…………………..
Địa chỉ cư trú tại nước ngoài:……………………………………………………………………………
Địa chỉ tạm trú ở Việt Nam:…………………………………………………………………………..
Là: (thông tin về mối quan hệ nhân thân với người được xác nhận hoặc quan hệ họ hàng của người được xác nhận).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin cam kết những điều trình bày trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai sót và không đúng sự thật, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI XÁC NHẬN 1                                                                                                                NGƯỜI XÁC NHẬN 2

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG XÁC ĐỊNH CHỮ KÝ

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ Trợ Trực Tuyến
icon phone
Hotline: (04) 3795 7776 - (04) 3795 7779