Leaderboard Ad

Luật nuôi con khi ly hôn theo pháp luật Việt Nam

0

Luật nuôi con khi ly hôn theo pháp luật Việt Nam

Luật nuôi con khi ly hôn theo pháp luật Việt Nam đã quy định rõ ràng và chi tiết trong Luật hôn nhân và gia đình về quyền nuôi con sau ly hôn giúp bạn có những thông tin cần thiết khi bạn làm thủ tục ly hôn và giành quyền nuôi con sau ly hôn.

Luật nuôi con khi ly hôn theo pháp luật Việt Nam

Việc trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau khi ly hôn

Luật nuôi con khi ly hôn quy định về vấn đề trông nom, chăm sóc và giáo dục con cái như sau:
1. Sau khi hoàn thành thủ tục ly hôn thì cả vợ và chồng vẫn phải có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng con cái chưa thành niên hay đã thành niên nhưng bị tàn tật, mất năng lực khiểm soát hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.
Người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi dưỡng con.
2. Vợ, chồng tự thoả thuận về người trực tiếp nuôi dưỡng con, quyền và nghĩa vụ của các bên sau khi ly hôn đối với con cái; nếu không tự thoả thuận được thì Toà án quyết định giao con cho một người trực tiếp nuôi dưỡng căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ chín tuổi trở lên thì phải xem xét yêu cầu và nguyện vọng của con.
Theo luật nuôi con khi ly hôn thì con dưới ba sáu tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi dưỡng, nếu hai bên không có thoả thuận khác.

Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

Thay đổi quyền nuôi con sau ly hôn phải căn cứ lợi ích các mặt của con, theo yêu cầu của một hay cả hai bên thì Toà án có thể quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng con.
Việc thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng con sau khi ly hôn được thực hiện khi người trực tiếp nuôi con không bảo đảm quyền lợi về các mặt của con và phải tính đến nguyện vọng của con, nếu con từ đủ 9 tuổi trở đi.

Quyền thăm nom con sau khi ly hôn

Khi đã ly hôn, người không trực tiếp nuôi dưỡng con có quyền thăm nuôi con; không ai được cản trở người không trực tiếp nuôi con thực hiện quyền này. Trừ trường hợp người không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nuôi để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Toà án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

Ly hôn có yếu tố nước ngoài

1. Việc ly hôn giữa công dân người Việt Nam với công dân nước ngoài, giữa những người nước ngoài với nhau thường trú ở Việt Nam được giải quyết theo quy định của Luật này.
2. Với trường hợp bên là công dân người Việt Nam không thường trú ở Việt Nam vào thời điểm yêu cầu ly hôn thì việc ly hôn được giải quyết theo pháp luật của nước nơi thường trú chung của hai vợ chồng; nếu họ không có nơi thường trú chung thì giải quyết theo pháp luật của Việt Nam.
3. Vấn đề giải quyết tài sản là bất động sản ở nước ngoài khi ly hôn tuân theo pháp luật của nước nơi tồn tại bất động sản đó.
4. Bản án, quyết định ly hôn của Toà án hay cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài được công nhận ở Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trên đây là những thông tin cần thiết bạn nên vầ luật nuôi con khi ly hôn biết để ap dụng vào trược hợp của mình, để được tư vấn trực tiếp với những trường hợp cụ thể bạn cần liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và chính xác nhất.

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ Trợ Trực Tuyến
icon phone
Hotline: (04) 3795 7776 - (04) 3795 7779