Leaderboard Ad

Hồ sơ nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài theo quy định mới nhất

0

Khi đủ điều kiện nhận con nuôi thì bạn cần biết những quy định của pháp luật về hồ sơ nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài, bởi chỉ có thể bạn mới tiến hành được thủ tục nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài. Nếu bạn không tự hoàn thành được hồ sơ nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài và thủ tục nhận con nuôi thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn nhận con nuôi và giúp đỡ kịp thời.

1. Hồ sơ nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài không đích danh

a. Đối tượng giải quyết  hồ sơ nuôi con có yếu tố nước ngoài

–  Công dân Việt Nam đang định cư tại nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở đất nước đều là thành viên của điều ước quốc tế về nuôi con nuôi với Việt Nam nhận trẻ Việt Nam làm con nuôi.

– Công dân Việt Nam định cư bên nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài được nhận con nuôi trong những trường hợp dưới đây:

 •  Là cha dượng, mẹ kế của người được nhận làm con nuôi;
 •  Là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi;
 • Có con nuôi là anh, chị, em ruột của trẻ em được nhận làm con nuôi;
 •  Nhận trẻ em khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS hay mắc bệnh hiểm nghèo khác làm con nuôi;
 • Là người nước ngoài đang làm việc, học tập tại Việt Nam trong thời gian ít nhất là một năm.

–  Người Việt Nam thường trú ở trong nước nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi.

Hồ sơ nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài theo quy định mới nhất

b. Hồ sơ nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài không đích danh

Hồ sơ người nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài không đích danh được lập thành 02 bộ, gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn xin nhận con nuôi (theo mẫu pháp luật quy định).
 • Bản sao hộ chiếu hay những giấy tờ có giá trị thay thế.
 • Văn bản cho phép được nhận con nuôi ở Việt Nam.
 •  Bản điều tra về tâm lý, gia đình.
 •  Văn bản xác nhận tình trạng sức khỏe có hiệu lực.
 •  Văn bản xác nhận thu nhập và tài sản.
 • Phiếu lý lịch tư pháp.
 • Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân.

Những giấy tờ, tài liệu quy định ở trên do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người nhận con nuôi thường trú lập, cấp hay xác nhận.

Hồ sơ người được nhận con nuôi được lập thành 3 bộ, gồm các giấy tờ sau:

 •  Giấy khai sinh.
 • Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.
 • Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không quá 06 tháng;
 •  Biên bản xác nhận do Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi lập đối với trẻ em bị bỏ rơi; Giấy chứng tử của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của trẻ em là đã chết đối với trẻ em mồ côi; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất tích đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất tích; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất năng lực hành vi dân sự đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ để mất năng lực hành vi dân sự;
 •  Quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng.
 • \ăn bản về đặc điểm, sở thích, thói quen đáng lưu ý của trẻ em; (trường hợp cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi thì không cần văn bản này).
 •  Danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế trong nước (theo mẫu quy định), có xác nhận của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Cha mẹ đẻ hay người giám hộ lập hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi sống tại gia đình; cơ sở nuôi dưỡng lập hồ sơ của trẻ em được giới thiệu làm con nuôi sống tại cơ sở nuôi dưỡng.

>>> Xem thêm: Hồ sơ nhận con nuôi trong nước | Điều kiện nhận con nuôi

2. Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (đích danh)

a. Đối tượng giải quyết  hồ sơ nuôi con có yếu tố nước ngoài

– Công dân người Việt Nam định cư bên nước ngoài, công dân người nước ngoài thường trú tại nước cùng là thành viên của điều ước quốc tế về việc nuôi con nuôi với Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

– Công dân người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài được nhận con nuôi trong một số trường hợp dưới đây:

 •  Là cha dượng, mẹ kế của người được nhận làm con nuôi;
 •  Là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi;
 •  Có con nuôi là anh, chị, em ruột của trẻ em được nhận làm con nuôi;
 • Nhận trẻ em khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS hoặc mắc bệnh hiểm nghèo khác làm con nuôi;
 • Là người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam trong thời gian ít nhất là 01 năm.

– Công dân Việt Nam thường trú ở trong nước nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi.

b. Hồ sơ nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài đích danh

– Hồ sơ của người xin nhận con nuôi:

* Hồ sơ được lập thành 2 bộ, gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn xin nhận con nuôi (theo mẫu quy định).
 • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế.
 •  Văn bản cho phép được nhận con nuôi ở Việt Nam.
 •  Bản điều tra về tâm lý, gia đình.
 • Văn bản xác nhận tình trạng sức khỏe.
 • Văn bản xác nhận thu nhập và tài sản.
 •  Phiếu lý lịch tư pháp.
 • Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân.
 • Một bộ hồ sơ của người được nhận làm con nuôi.

Một số giấy tờ, tài liệu quy định tại bên trên do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người nhận con nuôi thường trú lập, cấp / xác nhận.

*. Căn cứ vào từng trường hợp, người xin nhận con nuôi còn phải có những giấy tờ tương ứng dưới đây:

 •  Bản sao giấy chứng nhận kết hôn của cha dượng hoặc mẹ kế với mẹ đẻ hoặc cha đẻ của người được nhận làm con nuôi.
 • Giấy tờ, tài liệu để chứng minh người nhận con nuôi là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi.
 •  Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cho người đó nhận con nuôi Việt Nam và giấy tờ, tài liệu để chứng minh người con nuôi đó với trẻ em được nhận làm con nuôi là anh, chị em ruột.
 •  Giấy tờ, tài liệu để chứng minh trẻ em được nhận làm con nuôi là trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.
 • Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã, nơi cư trú tại Việt Nam và giấy tờ, tài liệu khác để chứng minh người nhận con nuôi là người nước ngoài đang làm việc, học tập liên tục tại Việt Nam trong thời gian ít nhất là 01 năm, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi.

– Hồ sơ của trẻ được nhận con nuôi

Hồ sơ nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài dành cho người được nhận nuôi được lập thành 03 bộ, gồm một số giấy tờ sau:

 • Giấy khai sinh;
 • Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp;
 •  Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không quá 06 tháng;
 • Biên bản xác nhận do Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi lập đối với trẻ em bị bỏ rơi; Giấy chứng tử của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của trẻ em là đã chết đối với trẻ em mồ côi; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất tích đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất tích; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất năng lực hành vi dân sự đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ để mất năng lực hành vi dân sự;
 • Quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng.
 •  Văn bản về đặc điểm, sở thích, thói quen đáng lưu ý của trẻ em; (trường hợp cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi thì không cần văn bản này).
 • Tài liệu chứng minh đã thực hiện việc tìm gia đình thay thế trong nước cho trẻ em nhưng không thành

Cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ lập hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi sống tại gia đình; cơ sở nuôi dưỡng lập hồ sơ của trẻ em được giới thiệu làm con nuôi sống tại cơ sở nuôi dưỡng.

Những loại hồ sơ nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài đích danh hồ sơ nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài không đích danh là những hồ sơ bạn cần biết khi muốn nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài. Nếu gặp khó khăn gì trong quá trình chuẩn bị hồ sơ nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài và thủ tục nhận con nuôi bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giúp đỡ và tư vấn trực tiếp miễn phí.

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ Trợ Trực Tuyến
icon phone
Hotline: (04) 3795 7776 - (04) 3795 7779