Leaderboard Ad

Hình thức đầu tư trực tiếp như thế nào

0

Đầu tư trực tiếp là hình thức như thế nào ? Đầu tư trực tiếp là do nhà đầu tư bỏ vốn ra đầu tư tham gia quản lý hoạt động đầu tư. Theo điều 21 luật đầu tư năm 2005. Thì nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư sau :

1. Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

2. Thành lập tổ chức kinh doanh giữa nước ngoài và việt nam.

3. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT.

4. Đầu tư phát triển kinh doanh.

5. Mua cổ phần hoặc góp vốn để tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

6. Đầu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp.

7. Các hình thức đầu tư trực tiếp khác.

Như vậy hình thức đầu tư trực tiếp chính là do nhà đầu tư bỏ tiền ra, hoặc tham gia góp vốn. Bạn cần tư vấn về đầu tư liên hệ với chúng tôi luật sư sẽ tư vấn cho bạn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư trong và ngoài nước.

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ Trợ Trực Tuyến
icon phone
Hotline: (04) 3795 7776 - (04) 3795 7779