Đang thực hiện
  • Hotline
  • Doanh nghiêp & Đầu tư
  • Giấy phép và SHTT
  • Sổ đỏ & Hôn nhân
Văn phòng
(0243) 795 7776
0962 547 449 - 0904 445 449
Văn phòng
(0243) 795 7779
0962 547 449 - 0904 445 449
Giải thể doanh nghiệp

Giải thể công ty trọn gói tại Phú Thọ

[14:05 16/08/2023]
Giải thể công ty trọn gói tại Phú Thọ
Giải thể doanh nghiệp tại Phú Thọ là một thủ tục hành chính được quy định tại Điều 186 Luật Doanh nghiệp 2020. Theo đó, doanh nghiệp có thể giải thể theo hai phương thức

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

[15:39 25/11/2014]
Thủ tục giải thể doanh nghiệp
Giải thể doanh nghiệp do công ty hoạt động không hiệu quả, việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn hoặc vì một số lý do khách quan, doanh nghiệp có thể tiến hành giải thể doanh nghiệp đang họat động. Bạn đang muốn tìm hiểu về giải thể doanh nghiệp? OCEANLAW sẵn sàng tư vấn miễn phí cho bạn các thủ tục giải thể doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất,...