Đang thực hiện
  • Hotline
  • Doanh nghiêp & Đầu tư
  • Giấy phép và SHTT
  • Sổ đỏ & Hôn nhân
Văn phòng
(0243) 795 7776
0962 547 449 - 0904 445 449
Văn phòng
(0243) 795 7779
0962 547 449 - 0904 445 449
Giải thể doanh nghiệp

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

[15:39 25/11/2014]
Thủ tục giải thể doanh nghiệp
Giải thể doanh nghiệp do công ty hoạt động không hiệu quả, việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn hoặc vì một số lý do khách quan, doanh nghiệp có thể tiến hành giải thể doanh nghiệp đang họat động. Bạn đang muốn tìm hiểu về giải thể doanh nghiệp? OCEANLAW sẵn sàng tư vấn miễn phí cho bạn các thủ tục giải thể doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất,...