Đang thực hiện
  • Hotline
  • Doanh nghiêp & Đầu tư
  • Giấy phép và SHTT
  • Sổ đỏ & Hôn nhân
Văn phòng
(0243) 795 7776
0962 547 449 - 0904 445 449
Văn phòng
(0243) 795 7779
0962 547 449 - 0904 445 449
Luật sư LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Ms. PHAN THỊ HỒNG TRANG

Tel: (024) 3795 7779 - 024 3795 7776

Mobile: 0904 445 449 (Zalo)

Email: luatsu@oceanlaw.vn

Tư vấn đầu tư

Doanh nghiệp và thương mại

Tranh tụng và giải quyết tranh chấp

BĐS và xây dựng

Tài chính ngân hàng

Sở hữu trí tuệ

Lao động, bảo hiểm

Mua bán và sáp nhập

Ms. PHAN THỊ HỒNG TRANG

Tel: (024) 3795 7779 - 024 3795 7776

Mobile: 0904 445 449(Zalo)

Email: luatsu@oceanlaw.vn

Các loại Giấy phép con
Công bố mỹ phẩm
Công bố thực phẩm

Thành lập trung tâm ngoại ngữ
Thành lập trung tâm tư vấn du học
Xin giấy phép website
Giấy phép VSATTP
Giấy phép bán buôn bán lẻ rượu
Mua bán và sáp nhập
Tài chính ngân hàng

 

Tư vấn đầu tư

Doanh nghiệp và thương mại

Tranh tụng và giải quyết tranh chấp

Mua bán và sáp nhập

Dân sự & Tố tụng dân sự

Mỹ phẩm, thực phẩm

 

Lao động, bảo hiểm

Tranh tụng và giải quyết tranh chấp

BĐS và xây dựng

 

Doanh nghiệp và thương mại

Tư vấn đầu tư

 

Doanh nghiệp và thương mại

Sở hữu trí tuệ

 

Doanh nghiệp và thương mại

Tranh tụng và giải quyết tranh chấp

Mỹ phẩm, thực phẩm

Giấy phép con

 

Doanh nghiệp và thương mại

Tư vấn đầu tư

Tài chính ngân hàng

Lao động, bảo hiểm

Mua bán và sáp nhập

Thuế