Đang thực hiện
 • Hotline
 • Doanh nghiêp & Đầu tư
 • Giấy phép và SHTT
 • Sổ đỏ & Hôn nhân
Văn phòng
(0243) 795 7776
0962 547 449 - 0904 445 449
Văn phòng
(0243) 795 7779
0962 547 449 - 0904 445 449

Điều kiện thông báo hoạt động bưu chính

Thời gian đăng: 14/01/2015 09:27

Căn cứ Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010 và Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 hướng dẫn một số nội dung của Luật Bưu chính. Quý khách hàng muốn hoạt động trong lĩnh vực bưu chính phải thông báo trước khi tiến hành nộp hồ sơ xin giấy phép chuyển phát. Quý khách nên tham khảo trước những điều kiện để hoạt để có thể hoạt động được trong lĩnh vực chuyển phát. Liên hệ với Oceanlaw để được tư vấn xin giấy phép hoạt động bưu chính và giải đáp mọi thắc mắc của quý vị.

Điều kiện xin giấy phép hoạt động bưu chính

Điều kiện thông báo hoạt động bưu chính:

 • a) Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);
 • b) Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);
 • c) Cung ứng dịch vụ gói, kiện;
 • d) Làm đại lý cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài;
 • đ) Nhận nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực bưu chính từ nước ngoài vào Việt Nam;
 • e) Làm đại diện cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài;
 • g) Làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam;
 • h) Làm văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài. ( khoản 1 điều 25 luật bưu chính).

Thẩm quyền

 • Sở thông tin và truyền thông: đối với trường hợp cung ứng dịch vụ quy định tại điểm a b c khoản 1 Điều 25 luật bưu chính;
 • Bộ thông tin và truyền thông: đối với trường hợp cung ứng dịch vụ quy định tại điểm d, đ, e, g, h khoản 1 Điều 25 luật bưu chính.

Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 25 Luật bưu chính (01 bộ)
 • Văn bản thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục II);
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam
 • Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);
 • Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
Đối với các trường hợp quy định tại điểm d, đ, e khoản 1 Điều 25 Luật bưu chính hồ sơ sẽ thêm các giấy tờ sau:
 • Bản sao văn bản chấp thuận đăng ký nhượng quyền thương mại do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao, đối với trường hợp nhận nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam;
 • Bản sao giấy phép bưu chính còn thời hạn sử dụng, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đã được cấp do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;
 • Hợp đồng với đối tác nước ngoài;
Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp quy định tại điểm g, h khoản 1 Điều 25 Luật bưu chính được lập thành 01 bộ là bản gốc, gồm:
 • a) Văn bản thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục II);
 • b) Bản sao giấy phép thành lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao.

Thời gian: 10 ngày làm việc

HOTLINE: 0962 547 449 - 0904 445 449
Email :  luatsu@oceanlaw.vn
Tên của bạn (*)
Email (*)
Nội dung thông điệp (*)
Vui lòng nhập vào nội dung !
Mã ngẫu nhiên (*) captcha Vui lòng nhập vào mã ngẫu nhiên