Đang thực hiện
  • Hotline
  • Doanh nghiêp & Đầu tư
  • Giấy phép và SHTT
  • Sổ đỏ & Hôn nhân
Văn phòng
(0243) 795 7776
0962 547 449 - 0904 445 449
Văn phòng
(0243) 795 7779
0962 547 449 - 0904 445 449
Dịch vụ khác

Xin giấy phép bán lẻ rượu

[15:52 04/05/2021]
Xin giấy phép bán lẻ rượu
tổ chức chỉ được phép kinh doanh bán lẻ rượu sau khi có Giấy phép bán lẻ rượu tại Việt Nam và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh bán lẻ rượu. Việc kinh doanh bán lẻ rượu phải tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam.

Xin giấy chứng nhận lưu hành tự CFS

[10:09 09/03/2021]
Xin giấy chứng nhận lưu hành tự CFS
 OCEANLAW được biết đến không chỉ là một trong các công ty luật uy tín trong lĩnh vực: tư vấn đầu tư, tư vấn doanh nghiệp, … mà còn có thế mạnh trong các lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ, xin giấy phép con, cũng như xin Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS).