Đang thực hiện
  • Hotline
  • Doanh nghiêp & Đầu tư
  • Giấy phép và SHTT
  • Sổ đỏ & Hôn nhân
Văn phòng
(0243) 795 7776
0962 547 449 - 0904 445 449
Văn phòng
(0243) 795 7779
0962 547 449 - 0904 445 449

Đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh của công ty

Thời gian đăng: 28/11/2014 16:32
Trong giai đoạn khủng hoảng, thay vì giải thể hoặc phá sản doanh nghiệp thì việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh là một giải pháp tốt giúp doanh nghiệp giảm tối đa chi phí, tìm cơ hội mới trong việc tiếp cận các nguồn vốn và hưởng chính sách ưu đãi từ nhà nước.

Có rất nhiều lý do dẫn đến việc tạm ngừng hoạt động của một công ty. Do công ty hoạt động không hiệu quả, việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn hoặc công ty muốn tạm ngừng hoạt động tạm thời...Bạn muốn tạm ngừng hoạt động của công ty, nhưng lại gặp khó khăn về thủ tục giấy tờ.

Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi - Công ty cổ phần Tư vấn và SHTT Oceanlaw để được tư vấn thông qua dịch vụ tạm ngừng hoạt động công ty của công ty chúng tôi.


 
Đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh

1.  Cơ sở pháp lý:

-  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 năm 2005;
-  Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.
- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về việc đăng ký doanh nghiệp;
- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký Doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 về đăng ký Doanh nghiệp;

2. Điều kiện về tạm ngừng kinh doanh

Trước khi tạm ngừng kinh doanh, Doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp chủ nợ, khách hàng và người lao động có thoả thuận khác.

3. Thời gian tạm ngừng

+ Thời hạn tạm ngừng là 1 năm và được quyền gia hạn tạm ngừng 1 lần nhưng thời hạn này không được vượt quá 1 năm.

 4. Hồ sơ thông báo tạm ngừng hoạt động bao gồm:

- Thông báo tạm ngừng hoạt động.
- Biên bản họp về việc tạm ngừng hoạt động đối với công ty cổ phần và công ty TNHH 2 thành viên trở.
- Quyết định tạm ngừng hoạt động.
- Giấy phép kinh doanh bản sao có chứng thực.
- Gửi kèm theo hồ sơ phải có xác nhận về tình trạng thuế của doanh nghiệp do cơ quan thuế xác nhận.

5.    Thời giạn thực hiện: 06 ngày làm việc.

Các tin tức cùng chuyên mục:
Tên của bạn (*)
Email (*)
Nội dung thông điệp (*)
Vui lòng nhập vào nội dung !
Mã ngẫu nhiên (*) captcha Vui lòng nhập vào mã ngẫu nhiên