Leaderboard Ad

Chia tài sản thừa kế theo pháp luật mới nhất

0

Quy định về chia tài sản thừa kế theo pháp luật được pháp luật quy định rõ ràng và chi tiết giúp giải quyết các trường hợp tranh chấp chia tài sản thừa kế một cách nhanh nhất và đúng pháp luật. Căn cứ vào quy định về chia tài sản thừa kế bạn có thể dễ dàng giải quyết những trường hợp và thắc mắc của mình khi lập di chúc hay quyền thừa hưởng di sản thừa kế của mình.

Chia tài sản thừa kế theo pháp luật

Theo quy định của Bộ luật dân sự, phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho một số người còn sống căn cứ vào hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do luật pháp quy định.

Những người được phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật không phụ thuộc vào mức độ năng lực hành vi. Tất cả mọi người đều bình đẳng trong việc thừa hưởng di sản thừa kế của người đã khuất, thực hiện nghĩa vụ mà người quá cố chưa thực hiện trong phạm vi di sản được nhận. Vợ, chồng; Con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi; Con riêng và bố dượng, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì được thừa kế phần di sản của nhau.

Phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

Chia tài sản thừa kế theo pháp luật mới nhất

Chia tài sản thừa kế theo pháp luật

Chia tài sản thừa kế theo pháp luật căn cứ vào hàng thừa kế cụ thể như sau:

– Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

– Hàng thừa kế thứ hai bao gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

– Hàng thừa kế thứ ba bao gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Những người thừa kế cùng một hàng được thừa hưởng phần di sản như nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng tài sản thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã mất, không có quyền hưởng di sản thừa kế, bị truất quyền hưởng di sản hay từ chối nhận di sản. Trình tự thủ tục khai nhận di sản thừa kế được thực hiện căn cứ vào quy định của pháp luật

Với trường hợp con của người để lại di sản chết trước hay cùng một thời điểm với người để lại di sản thừa kế  thì cháu sẽ được hưởng phần di sản thừa kế mà cha /mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hay cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt sẽ được hưởng phần di sản thừa kế mà cha /mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

Với trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung khi hôn nhân còn tồn tại mà sau đó một người mất thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản thừa kế; trường hợp vợ, chồng xin ly hôn mà chưa được hay đã được Toà án cho ly hôn bằng bản án hay quyết định chưa có hiệu lực pháp luật, nếu một người chết thì người còn sống vẫn được phần thừa kế di sản; Người đang là vợ /chồng của một người tại thời điểm người đó chết thì dù sau đó đã kết hôn với người khác vẫn được thừa kế di sản.

Với trường hợp yêu cầu chia di sản thừa kế mà việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bên vợ /chồng còn sống và gia đình thì bên còn sống có quyền yêu cầu Toà án xác định phần di sản mà những người thừa kế được hưởng tuy nhiên chưa cho chia di sản trong một thời hạn nhất định; nếu hết thời hạn do Toà án xác định hay bên còn sống đã kết hôn với người khác thì những người thừa kế khác có quyền yêu cầu Toà án cho chia di sản thừa kế.

Bộ luật dân sự đã có các quy định tương đối cụ thể, chi tiết về Chế định thừa kế. Tuy nhiên thực tiễn áp dụng chế định này vẫn còn nhiều khó khăn. Những vướng mắc chủ yếu là về vấn đề Thủ tục từ chối nhận di sản, Thời hiệu khởi kiện yêu cầu chia tài sản thừa kế, Tính hợp pháp của di chúc và mối quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế.

Trên đâ là những thông tin mà Luật Oceanlaw cung cấp cho bạn đọc về vấn đề phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật, nếu có bất kỳ thắc mắc hay khó khăn gì trong vấn đề lập di chúc và nhận di sản thừa kế hay thắc mắc về điều kiện di chúc có hiệu lực thì bạn hãy liên lạc ngay với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp và nhanh nhất.

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ Trợ Trực Tuyến
icon phone
Hotline: (04) 3795 7776 - (04) 3795 7779