Leaderboard Ad

Cấp lại giấy phép kinh doanh

0

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, nhiều trường hợp doanh nghiệp bị mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bị thất lạc, bị rách, bị cháy, hỏng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có thể đăng ký cấp lại được liên hệ tới OceanLaw để làm thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh nhanh nhất.

Cấp lại giấy phép kinh doanh

Tài liệu cần cung cấp để xin cấp lại Giấy phép kinh doanh:

  • Khi mất Giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp phải khai báo với cơ quan công an nơi mất Giấy phép kinh doanh,
  • Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh;
  • thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng (báo) ba số liên tiếp.
  • Sau 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày thông báo, nếu doanh nghiệp không tìm được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã mất thì đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp cấp lại Giấy phép kinh doanh..

Hồ sơ xin cấp lại giấy phép kinh doanh gồm

  • Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh.
  • Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.

Quy trình cấp lại giấy phép kinh doanh tại OceanLaw:

  • Soạn thảo hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật, hướng dẫn khách hàng ký đóng dấu;
  • Xử lý hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm khi có yêu cầu;
  • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư
Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ Trợ Trực Tuyến
icon phone
Hotline: (04) 3795 7776 - (04) 3795 7779