Leaderboard Ad

Các cách xác nhận quan hệ huyết thống

0

Những giấy tờ và chứng cứ xác nhận quan hệ cha con, xác nhận quan hệ mẹ con hay xác nhận quan hệ huyết thống nhiều khi cũng không hẳn là một điều dễ dàng, bởi nó liên quan tới vấn đề pháp luật. Do vậy hãy gọi tới 0965 15 13 11 để được giải quyết một cách nhanh nhất.

1. Cách chứng minh chung

Xác nhận quan hệ huyết thống bằng giấy khai sinh

Khái niệm: Giấy khai sinh là chứng thư hộ tịch được lập để ghi nhận những yếu tố đặc trưng của sự kiện 1 người nào đó, xác định và được sinh ra. Trong đa số những trường hợp, trên giấy khai sinh, tên họ của cha và mẹ đều được ghi nhận.

Các cách xác nhận quan hệ huyết thống
Giá trị chứng minh của tờ giấy khai sinh đối với quan hệ cha con, mẹ con ruột. Từ lâu, thực tiễn dân gian vẫn thừa nhận việc sử dụng tờ giấy khai sinh để xác nhân quan hệ cha mẹ và quan hệ con trong nhiều trường hợp. Trong suy nghĩ lành mạnh và phù hợp với tâm lý của dân cư, giấy tờ khai sinh là bằng chứng về việc có 1 người được sinh ra vào ngày tháng năm được ghi nhận trên giấy tờ đó; người này có cha và mẹ lần lượt được ghi tên ở một số mục tương ứng trong giấy khai sinh. Ngay cả đối với trường hợp những người được khai là cha là mẹ của đứa trẻ không có giấy đăng ký kết hôn hợp lệ, thì tư cách cha và mẹ cũng vẫn có thể được chứng minh bằng cách dựa vào những chi tiết được ghi nhận trên giấy khai sinh. Điều gần như chắc chắn rằng: giấy khai sinh là bằng chứng về việc người mẹ có sinh ra con. Ta nói “gần như chắc chắn”, vì không loại trừ khả năng con bị đánh tráo với 1 trẻ khác.

Tuy nhiên, dù trong trường hợp nào, tờ giấy khai sinh tự nó không phải là bằng chứng độc lập về sự tồn tại của quan hệ cha con và mối quan hệ mẹ con. Bởi vậy, đáng lý ra 1 người “bị” khai là cha ( hoặc là mẹ) của 1 đứa trẻ, theo giấy khai sinh, dù không biết đứa bé đó là ai, không chỉ bởi có lời khai đó mà ở trong tình trạng “được nhận là cha (là mẹ) của 1 người” theo nghĩa của Luật hôn nhân và gia đình 2000 Điều 64 và do vậy, không cần phải kiện ra Toà để xin xác định người được khai sinh không phải là con mình ( Đúng là sẽ phiền cho 1 người nào đó, không có quan hệ vợ chồng hay quan hệ chung sống như vợ chồng với người mẹ, lại được khai là cha của đứa bé được sinh ra, dù không muốn. Cho tới nay, nhờ có ý thức xã hội (nhất là ý thức tự trọng của người mẹ) mà người không phải là cha của 1 đứa trẻ thường không được khai là cha của đứa bé ấy. Tuy nhiên bảo đảm cuộc sống yên lành của 1 người khác chỉ bằng ý thức xã hội rõ ràng là sự bảo đảm chưa đầy đủ, khi không muốn nói là mong manh. Có lẽ cần chính thức thừa nhận rằng quan hệ cha con ngoài giá thú không thể được chứng minh bằng tờ giấy khai sinh, nếu người khai sinh không đồng thời là người được khai là cha.

Trong chừng mực nào đó, người ta nói rằng trong trường hợp 1 người tìm cách xác nhận quan hệ cha con và quan hệ mẹ con với 1 người khác, thì giấy khai sinh có ghi lai lịch cha mẹ là manh mối truy tầm chứng cứ về mối quan hệ đó. Trong thực tiễn giao dịch ngoài thủ tục tư pháp, người tự xưng là con của 1 người khác và có giấy khai sinh ghi rõ tên họ của người khác đó ở một só phần liên quan đến lai lịch của cha mẹ được phép tiếp tục bổ túc chứng cứ để khẳng định rằng mối quan hệ cha mẹ và mối quan hệ con đã được ghi nhận trên giấy khai sinh. Cách bổ túc chứng cứ không giống nhau, tùy vào quan hệ cha con và mẹ con là quan hệ trong giá thú hoặc ngoài giá thú.

2. Những cách chứng minh khác

Cho tới nay, vẫn còn rất nhiều người Việt Nam không có giấy khai sinh. Tuy nhiên trong điều kiện không có tranh chấp, thì quan hệ cha mẹ-con có thể được thừa nhận trong thực tiễn nhờ có những bằng chứng khác không phải là giấy khai sinh.

Một số trường hợp cần xác nhận quan hệ cha con và xác nhận quan hệ mẹ con ruột.

Những trường hợp này khá đa dạng trong thực tiễn. Có thể hình dung 2 trường hợp điển hình: khi cần lập khai sinh trễ hạn hay đăng ký lại khai sinh cho 1 người và khi cần xác định 1 người nào đó có quyền hưởng di sản của người chết với tư cách là con ruột và là ngườìi thừa kế theo luật pháp được gọi ở hàng thứ nhất của người chết. Đối với trường hợp thứ nhất, yêu cầu xác nhận quan hệ cha con và xác nhận quan hệ mẹ con, như đã nói, chỉ là hậu quả của sự ngộ nhận về giá trị chứng minh của tờ giấy khai sinh đối với quan hệ đó.

Giải pháp của luật.

Luật có quy định (tuy nhiên cũng khá đơn giản) về bằng chứng của việc làm thủ tục xác nhận quan hệ huyết thống (quan hệ cha me – con)trong trường hợp cần lập khai sinh trễ hạn (Nghị định số 83 đã dẫn Điều 61 khoản 1): cần có người khai sinh và người này phải nộp một hồ sơ có thành phần giống như trong trường hợp đăng ký khai sinh đúng thời hạn. Vậy có nghĩa là đối với cơ quan đăng ký hộ tịch, lời khai của người khai sinh, giấy chứng sinh (khi có ghi tên họ cha và mẹ) và lời khai của người làm chứng là nguồn thông tin về quan hệ cha con và mẹ con. Tất cả những lời khai ấy thực ra đều dựa vào một số yếu tố sinh học. Điều này, như đã nói, có thể hiểu được: đối với trẻ sơ sinh thì  không thể có yếu tố xã hội học của quan hệ cha mẹ-con. Dù sao, trong trường hợp người được lập khai sinh quá hạn đã có một vài tuổi nhất định, thì nội dung của những lời khai còn có thể bao gồm một số yếu tố xã hội học của quan hệ cha mẹ-con.

Giải pháp của thực tiễn.

Thực tiễn hầu như không có các giải pháp nguyên tắc áp dụng cho tất cả những trường hợp cần xác nhận quan hệ cha con, xác nhận quan hệ mẹ con, xác nhận quan hệ anh em ruột ngoài thủ tục tư pháp, trong điều kiện không có giấy khai sinh hay giấy khai sinh không ghi nhận lai lịch của cha mẹ. Dù sao, giấy khai sinh chỉ được yêu cầu xuất trình trong một vài trường hợp tiếp xúc với các thủ tục hành chính ( Khi lập sổ đăng ký hộ khẩu thường trú đầu tiên, cơ quan cảnh sát có thể chấp nhận giấy khai sinh hay giấy tờ khác, thậm chí lời khai của người đại diện của gia đình, ví dụ cơ sở để ghi nhận các mối liên hệ vào mục “quan hệ với chủ hộ”. Trái lại, khi cần nhập hộ khẩu cho 1 trẻ mới sinh, cơ quan cảnh sát sẽ yêu cầu xuất trình giấy khai sinh và tiến hành thủ tục nhập hộ khẩu chỉ, nếu theo giấy khai sinh thì trẻ được ghi nhận là con của 1 thành viên trong gia đình có sổ hộ khẩu đó.).

Trong đời sống dân sự thì quan hệ cha mẹ-con ruột được thừa nhận một khi có đủ những yếu tố xã hội học của quan hệ đó. Sự tồn tại của yếu tố xã hội học được ghi nhận thông qua sự quan sát của người thứ 3. Riêng trong những trường hợp cần giao dịch với cơ quan Nhà nước, thì đương sự thường chứng minh yếu tố xã hội học của quan hệ cha mẹ-con bằng cách lập 1 tờ khai mô tả nội dung quan hệ rồi xin xác nhận của các cấp chính quyền điạ phương. Việc lập tờ khai coi như có công dụng thiết lập bằng chứng về thái độ cư xử của các đương sự; xác nhận của các cấp chính quyền điạ phương là dấu hiệu của sự thừa nhận của dư luận (và của gia đình) về quan hệ cha mẹ-con giữa các đương sự.

>>> Xem thêm: Đơn xin xác nhận mối quan hệ nhân thân

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ Trợ Trực Tuyến
icon phone
Hotline: (04) 3795 7776 - (04) 3795 7779