Leaderboard Ad

Thủ tục cần có khi làm giấy tờ chiết khấu có giá

0

Hình thức chiết khấu giấy tờ có giá được thể hiện trên thực tế dựa vào các giao dịch chiết khấu cùng các tổ chức tin dụng đối với khách hàng. Trong đó thủ tục cần có khi làm giấy tờ chiết khấu có giá trải qua 5 bước sau :

Bước 1: Khi nhận được yêu cầu chiết khấu giấy tờ có giá, thì các ngân hàng căn cứ được hạn mức chiết khấu được thông báo và số dư chiết khấu lập và gửi giấy đề nghị chiết khấu theo mẫu về Sở giao dịch ngân hàng Nhà nước hoặc ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố được uỷ quyền.

Bước 2: Sau khi nhận được giấy đề nghị chiết khấu của các ngân hàng, Sở giao dịch ngân hàng Nhà nước hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố được uỷ quyền lập và gửi  các ngân hàng thông báo chấp nhận chiết khấu hoặc không chấp nhận chiết khấu;\

Xem thêm ; Vai trò của thuế xuất nhập khẩu doanh nghiệp

Bước 3: Khi có thông báo chấp nhận chiết khấu thì ngân hàng sẽ thông báo đến người yêu cầu cấp nhận.

Bước 4: Sở giao dịch ngân hàng Nhà nước hoặc ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố được uỷ quyền thực hiện việc xác thực, kiểm soát và duyệt Giấy cam kết mua lại giấy tờ có giá đối với chiết khấu có kỳ hạn.

Bước 5: Căn cứ thông báo chấp nhận chiết khấu, Giấy cam kết mua lại giấy tờ có giá của các ngân hàng. Sở Giao dịch, ngân hàng Nhà nước chuyển tiền cho các ngân hàng và hạch toán giấy tờ có giá theo quy định.

Thủ tục cần có khi làm giấy tờ chiết khấu có giá bạn có thể liên hệ đến văn phòng chúng tôi để được luật sư cung cấp, hướng dẫn bạn quy trình cũng như giấy tờ cần thiết làm chiết khấu,đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp gồm những gì.

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ Trợ Trực Tuyến
icon phone
Hotline: (04) 3795 7776 - (04) 3795 7779