Leaderboard Ad

Hoạt động cho vay tổ chức tín dụng tại Việt Nam

0

Khách hàng hỏi : Hoạt động cho vay tổ chức tín dụng tại việt nam có những đặc điểm gì nổi bật của hoạt động cho vay nói chung, tổ chức tin dụng có những nét gì riêng biệt ?

Luật sư trả lời : Chào bạn, đối với câu hỏi này của bạn luật sư trả lời yếu tố cầu thành hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng bao gồm.

  • Về chủ thể, việc cho vay bao giờ cũng có hai bên chủ thể tham gia là bên cho vay và bên được cho vay.

Thông thường bên cho vay là các tổ chức tín dụng có đủ các điều kiện do pháp luật quy định và cũng có thể là các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng nhưng được sự cho phép của Ngân hàng nhà nước thực hiện hoạt động tín dụng.

Bên vay là người có nhu cầu sử dụng tài sản trong điều kiện thiếu thốn khó khăn về kinh tế, nên cần vay để đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng hoặc kinh doanh.

  • Về hình thức pháp lý: dựa trên hợp đồng tín dụng tài sản.
  • Về hoạt động cho vay: phát sinh bởi hai hành vi căn bản là hành vi ứng trước và hành vi hoàn trả số tiền (hoặc tài sản). Hành vi ứng trước tài sản do người cho vay thực hiện, còn hành vi hoàn trả được thực hiện sau đó một khoảng thời gian theo sự thỏa thuận giữa hai bên.
  • Về bản chất : việc cho vay bao giờ cũng dựa trên sự tín nhiệm giữa người cho vay đối với người đi vay về khả năng hoàn trả tiền vay. Sự tín nhiệm này được thể hiện qua việc người đi vay thỏa mãn được đầy đủ các điều kiện chung do pháp luật quy định cũng như các điều kiện riêng do các bên thỏa thuận, nó cũng được thể hiện qua mối quan hệ lâu dài của khách hàng vay và tổ chức tín dụng.

Khi Hoạt động cho vay tổ chức tín dụng tại Việt Nam bạn cần nắm được đặc điểm của ngành này, cùng với văn bản pháp lý, tránh được những rủi ro không đáng có tỏng quá trình hoạt động.

Khi thành lập công ty tổ chức tin dụng thì có phải đóng thuế doanh nghiệp không, hay đặc điểm của thuế doanh nghiệp có những điểm gì nổi bật ?

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ Trợ Trực Tuyến
icon phone
Hotline: (04) 3795 7776 - (04) 3795 7779